ភ្ញាក់ផ្អើល​ខ្លាំង​ចំពោះ​មូលហេតុ​បុរស​ម្នាក់​រៀបការ​ជាមួយ​ទូរស័ព្ទ

6 Videos


លោក Aaron Chervenak វ័យ ៣៤ ឆ្នាំ រស់នៅក្នុងទីក្រុង Las Vegas បានរៀបការជាមួយទូរស័ព្ទរបស់គាត់ ដែលធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាជាច្រើនភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំង ។

P9

ភ្ញាក់ផ្អើល​ខ្លាំង​ចំពោះ​មូលហេតុ​បុរស​ម្នាក់​រៀបការ​ជាមួយ​ទូរស័ព្ទ

ដោយសារតែទំនាក់ទំនងរវាងលោក និង ទូរស័ព្ទមានភាពស្និទ្ធស្នាលខ្លាំង ទើបលោកសម្រេចចិត្តរៀបការជាមួយវាតែម្តង ដោយចង់បញ្ជាក់ប្រាប់មនុស្សជុំវិញខ្លួនថា តើទំនាក់ទំនងលោក និង ទូរស័ព្ទស្និទ្ធស្នាលយ៉ាងណានោះ ។ លោកបានប្រាប់ដែរថា ពេលដែលយើងមានបញ្ហាអ្វីមួយធ្វើឲ្យយើងស្មុគស្មាញ មួម៉ៅ យើងគេចមិនផុតឡើយពីការចុចទូរស័ព្ទ ដោយទីមួយវាអាចជួយឲ្យយើងលុបបាត់ភាពតប់ប្រមល់ និង អាចជួយយើងឲ្យមានអារម្មណ៍ធូរស្រាល ជាងមុន ហើយចំពោះមូលហេតុដែលលោកសុខចិត្តធ្វើបែបនេះ គឺលោកចង់ដឹងថា តើទំនាក់ទំនងដ៏ស្និទ្ធស្នាល រវាងលោក និង ទូរស័ព្ទមានន័យយ៉ាងណាឲ្យប្រាកដ ។ ការកើតឡើងនូវមង្គលការរបស់លោកបានធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំង តែគេក៏បានដឹងដែរ មង្គលការនេះមិនត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយច្បាប់ត្រឹមត្រូវឡើយ ។ ចង់ដឹងថា មង្គលការនោះប្រារព្ធឡើងយ៉ាងណា សូមទស្សនារូបថតខាងក្រោម ៖
ថាវរិទ្ធ (ប្រភព ៖ ដាយលី ម៉ែល)

ភ្ញាក់ផ្អើល​ខ្លាំង​ចំពោះ​មូលហេតុ​បុរស​ម្នាក់​រៀបការ​ជាមួយ​ទូរស័ព្ទ
ភ្ញាក់ផ្អើល​ខ្លាំង​ចំពោះ​មូលហេតុ​បុរស​ម្នាក់​រៀបការ​ជាមួយ​ទូរស័ព្ទ
ភ្ញាក់ផ្អើល​ខ្លាំង​ចំពោះ​មូលហេតុ​បុរស​ម្នាក់​រៀបការ​ជាមួយ​ទូរស័ព្ទ
ភ្ញាក់ផ្អើល​ខ្លាំង​ចំពោះ​មូលហេតុ​បុរស​ម្នាក់​រៀបការ​ជាមួយ​ទូរស័ព្ទ
ភ្ញាក់ផ្អើល​ខ្លាំង​ចំពោះ​មូលហេតុ​បុរស​ម្នាក់​រៀបការ​ជាមួយ​ទូរស័ព្ទ
ភ្ញាក់ផ្អើល​ខ្លាំង​ចំពោះ​មូលហេតុ​បុរស​ម្នាក់​រៀបការ​ជាមួយ​ទូរស័ព្ទ
ភ្ញាក់ផ្អើល​ខ្លាំង​ចំពោះ​មូលហេតុ​បុរស​ម្នាក់​រៀបការ​ជាមួយ​ទូរស័ព្ទ
ភ្ញាក់ផ្អើល​ខ្លាំង​ចំពោះ​មូលហេតុ​បុរស​ម្នាក់​រៀបការ​ជាមួយ​ទូរស័ព្ទ