កាន់តែច្បាស់ភ្នែកមួយកម្រិតទៀតហើយពេលអ្នកឃើញរូបរបស់ iPhone 7 ប៉ុន្មានសន្លឹងនេះ

កាន់តែច្បាស់ភ្នែកមួយកម្រិតទៀតហើយពេលអ្នកឃើញរូបរបស់ iPhone 7 ប៉ុន្មានសន្លឹងនេះ

ជាការពិតណាស់មានមនុស្សមិនតិចទេ ដែលទទឹងរង់ចាំ ការដាក់បង្ហាញមុខមាត់ពិតរបស់កំពូលស្មាតហ្វូនជំនាន់ថ្មីរបស់ Apple។ យ៉ាងណាមិញរូបរាងរបស់ស្មាតហ្វូនជំនាន់ថ្មីនេះក៏បានលេចធ្លាយជាបន្តបន្ទាប់ធ្វើឲ្យអ្នកប្រ់ប្រាស់កំពុងតែជ្រួលច្របល់ចង់ឃើញកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតផង។ ក្នុងថ្ងៃនេះទទួលបាននូវរូបភាពប៉ុន្មានសន្លឹកដែរដើម្បីបង្ហាញកាន់តែច្បាស់ទាក់ទងនឹងរូបរាងពិតប្រាកដរបស់ iPhone 7 នេះ។ ចង់ជ្រាប់ច្បាស់ថា Apple នឹងបន្ថែមសម្ថភាពអ្វីខ្លះនៅលើ iPhone 7 សូមតាមដានជាមួយយើងខ្ញុំជាបន្តនៅពេលក្រោយ.....

កាន់តែច្បាស់ភ្នែកមួយកម្រិតទៀតហើយពេលអ្នកឃើញរូបរបស់ iPhone 7 ប៉ុន្មានសន្លឹងនេះ
កាន់តែច្បាស់ភ្នែកមួយកម្រិតទៀតហើយពេលអ្នកឃើញរូបរបស់ iPhone 7 ប៉ុន្មានសន្លឹងនេះ
កាន់តែច្បាស់ភ្នែកមួយកម្រិតទៀតហើយពេលអ្នកឃើញរូបរបស់ iPhone 7 ប៉ុន្មានសន្លឹងនេះ

Alleged iPhone 7 vs iPhone 6s comparison schematics

កាន់តែច្បាស់ភ្នែកមួយកម្រិតទៀតហើយពេលអ្នកឃើញរូបរបស់ iPhone 7 ប៉ុន្មានសន្លឹងនេះ
កាន់តែច្បាស់ភ្នែកមួយកម្រិតទៀតហើយពេលអ្នកឃើញរូបរបស់ iPhone 7 ប៉ុន្មានសន្លឹងនេះ

---------------------------------------

ដោយ: ខន សុខឡាយ

->->បើមានចម្ងល់ផ្សេងៗទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់
ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS សូមចុច Join ទៅក្នុង Group
iOSPlus
កាន់តែច្បាស់ភ្នែកមួយកម្រិតទៀតហើយពេលអ្នកឃើញរូបរបស់ iPhone 7 ប៉ុន្មានសន្លឹងនេះ

->->តាមដានជាមួយយើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃ តាមរយៈទំព័រ Facebook

Sovann2.com
កាន់តែច្បាស់ភ្នែកមួយកម្រិតទៀតហើយពេលអ្នកឃើញរូបរបស់ iPhone 7 ប៉ុន្មានសន្លឹងនេះ

ចុះថ្ងៃទី 07 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2016 ម៉ោង 12:00 ល្ងាច

Sovann2

ព័ត៌មានទូរស័ព្ទអាប់ដេតជារៀងរាល់ថ្ងៃ