តួឯក​ប្រុស « Descendants of the Sun » ត្រូវ​កោរសក់ ដោយសារ​…​

6 Videos


សព្វថ្ងៃនេះ តារាសម្តែងប្រុសកូរ៉ដ៏ល្បីឈ្មោះ Song Joong-ki កំពុងមមាញឹកយ៉ាងខ្លាំង ក្នុងការថតរឿងថ្មី «Battleship Island» ដែលនឹងត្រៀមចាក់ផ្សាយនៅឆ្នាំក្រោយ ។

P9

តួឯក​ប្រុស « Descendants of the Sun » ត្រូវ​កោរសក់ ដោយសារ​…​

យោងតាមសារព័ត៌មានកូរ៉េ គេបានដឹងថា រឿងថ្មីនេះគឺផ្តោតលើប្រវត្តិសាស្ត្រកូរ៉េកំឡុងឆ្នាំ ១៩០០ ដែលជាពេលមួយដែលប្រទេសកូរ៉េត្រូវបានប្រទេសជប៉ុនដកហូតអធិបតេយ្យភាពជាតិ ។ តារាឯកប្រុសដែលល្បីឈ្មោះខ្លាំង ក្រោយចេញមុខក្នុងរឿង «Descendants of the Sun» រូបនេះ នឹងដើរតួក្នុងរឿងថ្មីឈ្មោះថា Park Moo-young ជាសកម្មជនឯករាជ្យម្នាក់ដែលជ្រៀតចូលកោះ Hashima របស់ប្រទេសជប៉ុន ដើម្បីជួយទាសករកូរ៉េដែលត្រូវជប៉ុនចាប់ខ្លួន ។ ចំពោះរឿងនេះ លោក Song បានបញ្ជាក់ដែរថា រូបលោកត្រូវសម្រកទម្ងន់ និង ត្រូវកោរសក់ថែមទៀតផង ។

តួឯក​ប្រុស « Descendants of the Sun » ត្រូវ​កោរសក់ ដោយសារ​…​

រឿងថ្មី «Battleship Island» នេះត្រូវបានដឹកនាំដោយផលិតករកូរ៉េ Ryu Seung-wan ហើយក៏មានតារាសម្តែងកូរ៉េល្បីឈ្មោះមួយចំនួនចូលរួមសម្តែងផងដែរ ៕ ថាវរិទ្ធ (ប្រភព ៖ ឡបលីផប)

តួឯក​ប្រុស « Descendants of the Sun » ត្រូវ​កោរសក់ ដោយសារ​…​
តួឯក​ប្រុស « Descendants of the Sun » ត្រូវ​កោរសក់ ដោយសារ​…​
តួឯក​ប្រុស « Descendants of the Sun » ត្រូវ​កោរសក់ ដោយសារ​…​
តួឯក​ប្រុស « Descendants of the Sun » ត្រូវ​កោរសក់ ដោយសារ​…​
តួឯក​ប្រុស « Descendants of the Sun » ត្រូវ​កោរសក់ ដោយសារ​…​