​ផលិតករ​រឿង​«​អា​ស៊ុយ​ទ្រី​ស្មោះ​ស្នេហ៍​»​សន្យាថា នឹងមាន​រឿង​ទី​៣

dnt-news : ​រឿង​«​អា​ស៊ុយ​ទ្រី​ស្មោះ​ស្នេហ៍​»​ដែលជា​វណ្ណ​កម្ម​ទី​២​របស់​ផលិតកម្ម​BKS បាន​សម្ពោធ​ការដាក់​បញ្ចាំង​ជា​ផ្លូវ​ការណ៍​នៅ​ផ្សារ​ទំនើប​អ៊ី​អន​ម៉​ល​កាលពី​ថ្ងៃទី​០៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ​២០១៦ ក្រោម​ទឹកប្រាក់​ផលិត​ជិត​៧​ម៉ឺន​ដុល្លារ​អាមេរិក​។​