ក្រឡេក​មើល​រ៉ូប​ម៉ូដ​ថ្មី​ៗ​​ដ៏​លេចធ្លោ ពី​កម្មវិធី​បង្ហាញ​ម៉ូដ​នៅ​ប៉ារីស

កម្មវិធី​បង្ហាញ​ម៉ូដ​សំលៀកបំពាក់ Paris Haute Couture Week បាន​ចាប់​ផ្ដើម​ប្រារព្ធ​ឡើង​កាល​ពី​ប៉ុន្មាន​ថ្ងៃ​មុន​នេះ​ដោយ​មាន​ការ​បង្ហាញ​ម៉ូដ​ថ្មី​ពី​យីហោ​ល្បី​ៗ​ជា​ច្រើន​លើ​ពិភពលោក និង​មាន​ភ្ញៀវ​កិត្តិយស​ជា​តារា​ល្បី​ៗ​ពី​ច្រើន​ប្រទេស​ចូលរួម​ផង​ដែរ។ ក្នុង​ចំណោម​ការ​បង្ហាញ​ម៉ូដ​ពី​ក្រុមហ៊ុន​និង​អ្នក​ច្នៃ​ម៉ូដ​ល្បី​ៗ​ជា​ច្រើន ​គេ​ឃើញ​បណ្ដុំ​ឈុត​រដូវ​ស្លឹក​ឈើ​ជ្រុះ Elie Saab Fall 2016 របស់​អ្នក​ច្នៃ​ម៉ូដ Elie Saab បាន​ទទួល​ការ​ចាប់​អារម្មណ៍​ជា​ខ្លាំង។ ខាង​ក្រោម​នេះ​គឺ​ជា​ម៉ូដ​លេចធ្លោ​ថ្មី​មួយ​ចំនួន​របស់​លោក Elie Saab ដែល​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​ក្នុង​កម្មវិធី​នេះ៖

 

ក្រឡេក​មើល​រ៉ូប​ម៉ូដ​ថ្មី​ៗ​​ដ៏​លេចធ្លោ ពី​កម្មវិធី​បង្ហាញ​ម៉ូដ​នៅ​ប៉ារីស

 

ក្រឡេក​មើល​រ៉ូប​ម៉ូដ​ថ្មី​ៗ​​ដ៏​លេចធ្លោ ពី​កម្មវិធី​បង្ហាញ​ម៉ូដ​នៅ​ប៉ារីស

 

ក្រឡេក​មើល​រ៉ូប​ម៉ូដ​ថ្មី​ៗ​​ដ៏​លេចធ្លោ ពី​កម្មវិធី​បង្ហាញ​ម៉ូដ​នៅ​ប៉ារីស

 

ក្រឡេក​មើល​រ៉ូប​ម៉ូដ​ថ្មី​ៗ​​ដ៏​លេចធ្លោ ពី​កម្មវិធី​បង្ហាញ​ម៉ូដ​នៅ​ប៉ារីស

 

ក្រឡេក​មើល​រ៉ូប​ម៉ូដ​ថ្មី​ៗ​​ដ៏​លេចធ្លោ ពី​កម្មវិធី​បង្ហាញ​ម៉ូដ​នៅ​ប៉ារីស

 

ក្រឡេក​មើល​រ៉ូប​ម៉ូដ​ថ្មី​ៗ​​ដ៏​លេចធ្លោ ពី​កម្មវិធី​បង្ហាញ​ម៉ូដ​នៅ​ប៉ារីស

 

ក្រឡេក​មើល​រ៉ូប​ម៉ូដ​ថ្មី​ៗ​​ដ៏​លេចធ្លោ ពី​កម្មវិធី​បង្ហាញ​ម៉ូដ​នៅ​ប៉ារីស

 

ក្រឡេក​មើល​រ៉ូប​ម៉ូដ​ថ្មី​ៗ​​ដ៏​លេចធ្លោ ពី​កម្មវិធី​បង្ហាញ​ម៉ូដ​នៅ​ប៉ារីស

 

ក្រឡេក​មើល​រ៉ូប​ម៉ូដ​ថ្មី​ៗ​​ដ៏​លេចធ្លោ ពី​កម្មវិធី​បង្ហាញ​ម៉ូដ​នៅ​ប៉ារីស

 

ក្រឡេក​មើល​រ៉ូប​ម៉ូដ​ថ្មី​ៗ​​ដ៏​លេចធ្លោ ពី​កម្មវិធី​បង្ហាញ​ម៉ូដ​នៅ​ប៉ារីស

 

ក្រឡេក​មើល​រ៉ូប​ម៉ូដ​ថ្មី​ៗ​​ដ៏​លេចធ្លោ ពី​កម្មវិធី​បង្ហាញ​ម៉ូដ​នៅ​ប៉ារីស

 

ក្រឡេក​មើល​រ៉ូប​ម៉ូដ​ថ្មី​ៗ​​ដ៏​លេចធ្លោ ពី​កម្មវិធី​បង្ហាញ​ម៉ូដ​នៅ​ប៉ារីស

 

ក្រឡេក​មើល​រ៉ូប​ម៉ូដ​ថ្មី​ៗ​​ដ៏​លេចធ្លោ ពី​កម្មវិធី​បង្ហាញ​ម៉ូដ​នៅ​ប៉ារីស

 

ក្រឡេក​មើល​រ៉ូប​ម៉ូដ​ថ្មី​ៗ​​ដ៏​លេចធ្លោ ពី​កម្មវិធី​បង្ហាញ​ម៉ូដ​នៅ​ប៉ារីស

 

ក្រឡេក​មើល​រ៉ូប​ម៉ូដ​ថ្មី​ៗ​​ដ៏​លេចធ្លោ ពី​កម្មវិធី​បង្ហាញ​ម៉ូដ​នៅ​ប៉ារីស

 

ក្រឡេក​មើល​រ៉ូប​ម៉ូដ​ថ្មី​ៗ​​ដ៏​លេចធ្លោ ពី​កម្មវិធី​បង្ហាញ​ម៉ូដ​នៅ​ប៉ារីស

 

ក្រឡេក​មើល​រ៉ូប​ម៉ូដ​ថ្មី​ៗ​​ដ៏​លេចធ្លោ ពី​កម្មវិធី​បង្ហាញ​ម៉ូដ​នៅ​ប៉ារីស

 

ក្រឡេក​មើល​រ៉ូប​ម៉ូដ​ថ្មី​ៗ​​ដ៏​លេចធ្លោ ពី​កម្មវិធី​បង្ហាញ​ម៉ូដ​នៅ​ប៉ារីស

 

 

ចុចអាន៖រ៉ូប​​រៀបការ​ពណ៌​ប្លែក​ៗ​១១​ម៉ូដ ដែល​អ្នក​ឃើញ​ហើយ​នឹង​ពេញ​ចិត្ត​

 

ប្រែ​សម្រួល៖ វ៉ាន់ថន
ប្រភព៖ vogue