អ្នក​ឆ្ពិន​ភ្នែក​ម្នាក់​ភ្លាត់ស្នៀត​ធ្វើ​ឲ្យ​ពិធី​ការិនី​ត្រូវរបួស​ក្នុង​កម្មវិធី​ផ្សាយ​បន្ត​ផ្ទាល់​ និពន្ធដោយ : ធីតា       July-08-2016, 8:39 am         106

សូមទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 010 299 377 - 012 900 132អ្នក​ឆ្ពិន​ភ្នែក​ម្នាក់​ភ្លាត់ស្នៀត​ធ្វើ​ឲ្យ​ពិធី​ការិនី​ត្រូវរបួស​ក្នុង​កម្មវិធី​ផ្សាយ​បន្ត​ផ្ទាល់​