ផ្លែ​ទំពាំង​បាយ​ជូរ​ជប៉ុន​មួយ​ចង្កោម​ថ្លៃ​ជិត​១ម៉ឺន​៥ពាន់​ដុល្លារ​អូស្ដ្រាលី​

រឿង​គួរ​ឲ្យ​ចាប់​អារម្មណ៍​មួយ​នៅ​ជប៉ុន​ គឺ​ផ្លែ​ទំពាំង​បាយ​ជូរ​មួយ​ចង្កោម​ត្រូវ​គេ​លក់​នៅ​ជប៉ុន​ក្នុង​តម្លៃ​ជិត​​១ម៉ឺន​៥ពាន់​ដុល្លារ​ ដែល​ជា​តម្លៃ​ខ្ពស់​ជាង​គេ​មិន​ធ្លាប់​មាន​។