សៀមរាប​​​​ស្ថិត​ក្នុង​ចំណោម​​ទីក្រុង​​​ល្អ​​បំផុត​​​​ប្រចាំ​​​​ឆ្នាំ​​២០១៦​ របស់ Travel​+​Leisure

ទីក្រុងសៀមរាប បានស្ថិតក្នុងចំណោមទីក្រុងល្អបំផុតនៅលើពិភពលោក (World’s Best City) របស់ទស្សនាវដ្ដីអាមេរិកដ៏ល្បី Travel+Leisure តែបានធ្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់ទៅដល់លេខរៀងទី១៣។ នេះបើតាមការចេញផ្សាយបន្តរបស់សារព័ត៌មានអាមេរិក CNN កាលពីថ្ងទី ៧កក្កដាម្សិលមិញ។

កាលពីឆ្នាំ ២០១៥ ចំណាត់ក្នុងបញ្ជី Travel+Leisure ដដែលនេះ ទីក្រុងសៀមរាប ឈរនៅលេខរៀងទី៣ តែពេលនេះធ្លាក់ដល់លេខ១៣ ។ ចំណែកទីក្រុងឈាងម៉ៃ របស់ថៃមិនធ្លាប់ជាប់សូម្បីកំពូលគេទាំង១០ នាឆ្នាំមុនៗ ពេលនេះដណ្ដើមបានលេខរៀងទី២ តាមពីក្រោយទីក្រុង Chaleston រដ្ឋ Sounth Carolina សហរដ្ឋអាមេរិក។ ការផ្តល់ចំណាត់ថ្នាក់នេះ ធ្វើឡើងដោយអ្នកចូលចិត្តអានទស្សនាវដ្ដីមួយនេះ ដែលពួកគេធ្លាប់ទៅទស្សនានៅទីនោះ។

ទីក្រុងកំពូលគេទាំង ១៥ ដែលជាប់ជាទីក្រុងល្អបំផុតលើលោកប្រចាំឆ្នាំ ២០១៦ មានដូចខាងក្រោម៖

១៥. ទីក្រុង Cuzco ប្រទេសប៉េរូ
ពិន្ទុ៖ ៨៨,៩៥៨

សៀមរាប​​​​ស្ថិត​ក្នុង​ចំណោម​​ទីក្រុង​​​ល្អ​​បំផុត​​​​ប្រចាំ​​​​ឆ្នាំ​​២០១៦​ របស់ Travel​+​Leisure

១៤. ទីក្រុងបាងកក ប្រទេសថៃ
ពិន្ទុ៖ ៨៨,៩៦

សៀមរាប​​​​ស្ថិត​ក្នុង​ចំណោម​​ទីក្រុង​​​ល្អ​​បំផុត​​​​ប្រចាំ​​​​ឆ្នាំ​​២០១៦​ របស់ Travel​+​Leisure

១៣. ទីក្រុងសៀមរាប ប្រទេសកម្ពុជា

ពិន្ទុ៖ ៨៨,៩៦១

សៀមរាប​​​​ស្ថិត​ក្នុង​ចំណោម​​ទីក្រុង​​​ល្អ​​បំផុត​​​​ប្រចាំ​​​​ឆ្នាំ​​២០១៦​ របស់ Travel​+​Leisure

១២. ទីក្រុង Beirut ប្រទេសលីបង់
ពិន្ទុ 89.00

សៀមរាប​​​​ស្ថិត​ក្នុង​ចំណោម​​ទីក្រុង​​​ល្អ​​បំផុត​​​​ប្រចាំ​​​​ឆ្នាំ​​២០១៦​ របស់ Travel​+​Leisure

១១. ទីក្រុងរ៉ូម ប្រទេសអ៊ីតាលី
ពិន្ទុ៖ ៨៩,២២

សៀមរាប​​​​ស្ថិត​ក្នុង​ចំណោម​​ទីក្រុង​​​ល្អ​​បំផុត​​​​ប្រចាំ​​​​ឆ្នាំ​​២០១៦​ របស់ Travel​+​Leisure

១០. ទីក្រុង Cape Town ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូង
ពិន្ទុ៖ ៨៩,៤៦

សៀមរាប​​​​ស្ថិត​ក្នុង​ចំណោម​​ទីក្រុង​​​ល្អ​​បំផុត​​​​ប្រចាំ​​​​ឆ្នាំ​​២០១៦​ របស់ Travel​+​Leisure

៩. ទីក្រុង Savannah រដ្ឋ Georgia សហរដ្ឋអាមេរិក
ពិន្ទុ៖ ៨៩,៥៧

សៀមរាប​​​​ស្ថិត​ក្នុង​ចំណោម​​ទីក្រុង​​​ល្អ​​បំផុត​​​​ប្រចាំ​​​​ឆ្នាំ​​២០១៦​ របស់ Travel​+​Leisure

៨. ទីក្រុង Barcelona ប្រទេសអេស្ប៉ាញ
ពិន្ទុ៖ ៨៩,៦០

សៀមរាប​​​​ស្ថិត​ក្នុង​ចំណោម​​ទីក្រុង​​​ល្អ​​បំផុត​​​​ប្រចាំ​​​​ឆ្នាំ​​២០១៦​ របស់ Travel​+​Leisure

៧. ទីក្រុង New Orleans រដ្ឋ Louisiana សហរដ្ឋអាមេរិក
ពិន្ទុ៖ ៨៩,៧៥

សៀមរាប​​​​ស្ថិត​ក្នុង​ចំណោម​​ទីក្រុង​​​ល្អ​​បំផុត​​​​ប្រចាំ​​​​ឆ្នាំ​​២០១៦​ របស់ Travel​+​Leisure

៦. ទីក្រុងតូក្យូ ប្រទេសជប៉ុន
ពិន្ទុ៖ ៨៩,៧៥

សៀមរាប​​​​ស្ថិត​ក្នុង​ចំណោម​​ទីក្រុង​​​ល្អ​​បំផុត​​​​ប្រចាំ​​​​ឆ្នាំ​​២០១៦​ របស់ Travel​+​Leisure

៥. ទីក្រុងលួងព្រះបាង ប្រទេសឡាវ

ពិន្ទុ៖ ៨៩,៨៥

សៀមរាប​​​​ស្ថិត​ក្នុង​ចំណោម​​ទីក្រុង​​​ល្អ​​បំផុត​​​​ប្រចាំ​​​​ឆ្នាំ​​២០១៦​ របស់ Travel​+​Leisure

៤. ទីក្រុង Florence ប្រទេសអ៊ីតាលី
ពិន្ទុ៖ ៨៩,៨៥

សៀមរាប​​​​ស្ថិត​ក្នុង​ចំណោម​​ទីក្រុង​​​ល្អ​​បំផុត​​​​ប្រចាំ​​​​ឆ្នាំ​​២០១៦​ របស់ Travel​+​Leisure

៣. ទីក្រុង San Miguel de Allende ប្រទេសម៉ិកស៊ីកូ
ពិន្ទុ៖ ៩១,១៩

សៀមរាប​​​​ស្ថិត​ក្នុង​ចំណោម​​ទីក្រុង​​​ល្អ​​បំផុត​​​​ប្រចាំ​​​​ឆ្នាំ​​២០១៦​ របស់ Travel​+​Leisure

២. ទីក្រុងឈាងម៉ៃ ប្រទេសថៃ
ពិន្ទុ៖ ៩១,២៥

សៀមរាប​​​​ស្ថិត​ក្នុង​ចំណោម​​ទីក្រុង​​​ល្អ​​បំផុត​​​​ប្រចាំ​​​​ឆ្នាំ​​២០១៦​ របស់ Travel​+​Leisure

១. ទីក្រុង Charleston រដ្ឋ South Carolina សហរដ្ឋអាមេរិក
ពិន្ទុ៖ ៩១,៦៦

សៀមរាប​​​​ស្ថិត​ក្នុង​ចំណោម​​ទីក្រុង​​​ល្អ​​បំផុត​​​​ប្រចាំ​​​​ឆ្នាំ​​២០១៦​ របស់ Travel​+​Leisure

ទីក្រុងល្អបំផុតទាំង១០ កាលឆ្នាំ ២០១៥ របស់ទស្សនាវដ្ដី Travel +Leisure

១. Kyoto, Japan
Score: 91.22

២. Charleston, South Carolina
Score: 89.843

៣. Siem Reap, Cambodia
Score: 89.57

៤. Florence, Italy
Score: 89.429

៥. Rome, Italy
Score: 88.992

៦. Bangkok, Thailand
Score: 88.907

៧. Krakow, Poland
Score: 88.693

៨. Barcelona, Spain
Score: 88.587

៩. Cape Town, South Africa
Score: 88.271

១០. Jerusalem, Israel
Score: 88.178

ប្រភព៖ sabay

  • សៀមរាប​​​​ស្ថិត​ក្នុង​ចំណោម​​ទីក្រុង​​​ល្អ​​បំផុត​​​​ប្រចាំ​​​​ឆ្នាំ​​២០១៦​ របស់ Travel​+​Leisure已关闭评论
  • 4 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/07/08  Category:ជីវិតនិងសង្គម
Tags: