ទស្សនា​រូបថត Cute Cute របស់ គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ ក្នុង​ថ្ងៃ​ខួបកំណើត​

6 Videos


ឆ្នាំនេះ គង់ ច័ន្ទស្រីមុំ មិនបានរៀបចំពិធីខួបកំណើតរបស់ខ្លួនឲ្យកក្រើកដូចជាឆ្នាំមុនៗនោះទេ នាងគ្រាន់តែរៀបចំជាលក្ខណៈការញុំាអាហារជួបជុំមិត្តភក្តិ កាលពីរាត្រីថ្ងៃទី ៦ ខែកក្កដា នៅក្នុងហាង Bottom Up បើគិតមកដល់ឆ្នាំនេះ នាងមានអាយុ ២៥ ឆ្នាំហើយ ។ មើលទៅការស្លៀកពាក់និងការតុបតែងខ្លួនរបស់ គង់ ច័ន្ទស្រីមុំ នៅក្នុងថ្ងៃខួបកំណើត ពិតជាស្រស់ស្អាត ជាមួយនឹងនំខេកម៉ាក Channel ។

P9

ទស្សនា​រូបថត Cute Cute របស់ គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ ក្នុង​ថ្ងៃ​ខួបកំណើត​

នៅមុនថ្ងៃកំណើត គង់ ច័ន្ទស្រីមុំ មកដល់ គឺនាងទទួលបាននំខេកជាច្រើន ពីសំណាក់មិត្តភក្តិ ដែលបាន Surprise នាង ធ្វើឲ្យនាងរំភើបចិត្តជាខ្លាំង លុះថ្ងៃកំណើតពិតប្រាកដមកដល់ នាងបានរៀបចំពិធីជួបជុំញុំា អាហារជុំមិត្តភក្តិ និង ការថតរូបស្អាតៗជាមួយនិងស្ទីល Cute Cute គួរឲ្យស្រលាញ់ជាច្រើនសន្លឹក ។

សូមទស្សនារូបភាពនិងសកម្មភាពខួបកំណើតរបស់ គង់ ច័ន្ទស្រីមុំ ទាំងអស់គ្នា៖
អាលីណា

ទស្សនា​រូបថត Cute Cute របស់ គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ ក្នុង​ថ្ងៃ​ខួបកំណើត​
ទស្សនា​រូបថត Cute Cute របស់ គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ ក្នុង​ថ្ងៃ​ខួបកំណើត​
ទស្សនា​រូបថត Cute Cute របស់ គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ ក្នុង​ថ្ងៃ​ខួបកំណើត​
ទស្សនា​រូបថត Cute Cute របស់ គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ ក្នុង​ថ្ងៃ​ខួបកំណើត​
ទស្សនា​រូបថត Cute Cute របស់ គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ ក្នុង​ថ្ងៃ​ខួបកំណើត​
ទស្សនា​រូបថត Cute Cute របស់ គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ ក្នុង​ថ្ងៃ​ខួបកំណើត​
ទស្សនា​រូបថត Cute Cute របស់ គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ ក្នុង​ថ្ងៃ​ខួបកំណើត​
ទស្សនា​រូបថត Cute Cute របស់ គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ ក្នុង​ថ្ងៃ​ខួបកំណើត​
ទស្សនា​រូបថត Cute Cute របស់ គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ ក្នុង​ថ្ងៃ​ខួបកំណើត​
ទស្សនា​រូបថត Cute Cute របស់ គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ ក្នុង​ថ្ងៃ​ខួបកំណើត​
ទស្សនា​រូបថត Cute Cute របស់ គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ ក្នុង​ថ្ងៃ​ខួបកំណើត​
ទស្សនា​រូបថត Cute Cute របស់ គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ ក្នុង​ថ្ងៃ​ខួបកំណើត​
ទស្សនា​រូបថត Cute Cute របស់ គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ ក្នុង​ថ្ងៃ​ខួបកំណើត​
ទស្សនា​រូបថត Cute Cute របស់ គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ ក្នុង​ថ្ងៃ​ខួបកំណើត​
ទស្សនា​រូបថត Cute Cute របស់ គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ ក្នុង​ថ្ងៃ​ខួបកំណើត​