៧សន្លឹក​ស៊ីអារម្មណ៍​ដល់​កំពូល​របស់ CL លើ Instagram

ចាប់​តាំងពី CL សមាជិក​ក្រុម 2NE បាន​ទៅ​ដល់​ទឹក​ដី​អាមេរិក​ដើម្បី​ចេញ​វីដេអូ​ចម្រៀង​ ប្រកួត​ប្រជែង​​ទីផ្សារ​នៅ​ទៅ​នោះ ឃើញ​ថា​នាង​បាន​បង្ហាញ​ភាព​សិចស៊ី​ច្រើន​លើ​បណ្ដាញ​សង្គម Instagram។ ទោះ​ជា​យ៉ាងណា រូបភាព​ទាំង ត្រូវ​បាន​អ្នក​គាំទ្រ​មួយ​ចំនួន​​ក៏​ពេញចិត្ត ខ្លះ​ទៀត​ក៏​មិន​ពេញចិត្ត​ព្រោះ​តែ​សិចស៊ី​ខ្លាំង​ពេក។ ឥលូវ​ទៅ​មើល​រូប CL ៧​ស្លឹក​ស៊ីអារម្មណ៍​ដល់​កម្រិត​ណា ​បាន​មានអ្នក​រិះគន់​៖

 

៧សន្លឹក​ស៊ីអារម្មណ៍​ដល់​កំពូល​របស់ CL លើ Instagram

 

៧សន្លឹក​ស៊ីអារម្មណ៍​ដល់​កំពូល​របស់ CL លើ Instagram

 

៧សន្លឹក​ស៊ីអារម្មណ៍​ដល់​កំពូល​របស់ CL លើ Instagram

 

៧សន្លឹក​ស៊ីអារម្មណ៍​ដល់​កំពូល​របស់ CL លើ Instagram

 

៧សន្លឹក​ស៊ីអារម្មណ៍​ដល់​កំពូល​របស់ CL លើ Instagram

 

៧សន្លឹក​ស៊ីអារម្មណ៍​ដល់​កំពូល​របស់ CL លើ Instagram

 

៧សន្លឹក​ស៊ីអារម្មណ៍​ដល់​កំពូល​របស់ CL លើ Instagram

 

ចុចអាន៖​តាំង​ពី​ឆ្នាំ​១៩៩៨​ ដល់បច្ចុប្ប្នន្ន​​ សម្រស់​ CL ប្រែ​ប្រួល​យ៉ាង​ណា​ខ្លះ?

 

ដោយ៖ ហេង សុធារិទ្ធិ
ប្រភព៖ CL Instagram​