សិក្ខាសាលា​ ស្ដីពី​យុទ្ធសាស្ត្រ​លក់​ក្នុង​សតវត្ស​រ៍ទី​២១

សិក្ខាសាលា​ ស្ដីពី​យុទ្ធសាស្ត្រ​លក់​ក្នុង​សតវត្ស​រ៍ទី​២១ភ្នំពេញ ​៖ ​នៅ​មជ្ឈមណ្ឌល​សហ​ប្រតិបត្តិការ​កម្ពុជា-​កូរ៉េ ​កាលពី​វេលា​ម៉ោង​០៨​និង​៣០​នាទី​ព្រឹក​ ថ្ងៃទី​០៩ ​ខែ​កក្កដា ​ឆ្នាំ​២០១៦ ​សមាគម​អ្នក​ជំនាញ​ផ្នែក​លក់​កម្ពុជា ​បាន​រៀបចំ​សិក្ខាសាលា​ស្ដីពី​យុទ្ធ​សាស្ត្រ​លក់​ក្នុង​សតវត្សរ៍​ទី​២១​ ដើម្បី​ចែករំលែក​បទពិសោធន៍​ផ្នែក​លក់​ដល់​ម្ចាស់​អាជីវកម្ម ​បុគ្គលិក​អាជីព​ផ្នែក​លក់​ និង​អ្នក​ចាប់​អារម្មណ៍​បើក​អាជីវកម្ម​ថ្មីៗ​ពី​យុទ្ធសាស្ត្រ​ដែល​ពួកគាត់​ត្រូវ​ប្រើប្រាស់​នា​ពេល​បច្ចុប្បន្ន​ ដើម្បី​ឲ្យ​ផលិតផល​គាត់​លក់ដាច់​ ក៏​ដូច​ជា​បច្ចេកវិទ្យា​មួយ​ចំនួន​ក្នុង​ការ​ទំនាក់ទំនង​អតិថិជន និង​​បង្កើន​នូវ​ឱកាស​លក់​ជា​ពិសេស​អាច​លក់​លើ​ទីផ្សារ​ប្រកួតប្រជែង​បាន៕
សិក្ខាសាលា​ ស្ដីពី​យុទ្ធសាស្ត្រ​លក់​ក្នុង​សតវត្ស​រ៍ទី​២១