លោក​ ឈឹម សុធី តាំង​ពិព័រណ៍​សិល្បៈ​គំនូរ ​ក្រោម​ចំណងជើង​ថា​”​សេចក្ដីប្រាថ្នា​”

លោក​ ឈឹម សុធី តាំង​ពិព័រណ៍​សិល្បៈ​គំនូរ ​ក្រោម​ចំណងជើង​ថា​”​សេចក្ដីប្រាថ្នា​”សណ្ឋាគារ Intercontinental រាជធានី​ភ្នំពេញ បាន​ប្រារព្ធ​ព្រឹត្តិការណ៍​តាំង​ពិព័រណ៍​សិល្បៈ​គំនូរ​ទោល​មួយ​នៃ​ស្នាដៃ​សិល្បករ​គំនូរ ដែល​ទទួល​បាន​ការ​ទទួល​ស្គាល់​យ៉ាង​ច្រើន​បំផុត នា​សហ​សម័យនេះ​របស់​កម្ពុ​ជា គឺ​លោក ឈឹម សុធី កាលពី​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍​កន្លងទៅ ដែល​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ មួយ​ខែ​កក្កដា​ពេញ​។

នៅក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍​ពិព័រណ៍​នោះ​ដែរ មានការ​អញ្ជើញ​ចូលរួម​ជា​អធិបតី ដោយ​លោកជំទាវ Phoeurng Sackona រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​វប្បធម៌ ខណៈ​ដែល​លោកជំទាវ បាន​បើក​ការតាំងពិព័រណ៍​នេះ ដោយ​ទឹកចិត្ត​ស្មោះសរ​សប្បាយរីករាយ ។

លោកជំទាវ​បាន​សម្ដែង​នូវ​អំណរ​សាទរ ចំពោះ​លោក ឈឹម សុធី​សម្រាប់​ការ​លើកកម្ពស់​សិល្បៈ​កម្ពុ​ជា តាមរយៈ​ស្នាដៃ​របស់​លោក​ក៏ដូចជា ស្នាដៃ​ហត្ថកម្ម នៅ​ក្នុង​ការ​បំពេញ​ការងារ​របស់​លោក នៅ​ក្នុង​ក្រសួង វប្បធម៌ និង​វិចិត្រសិល្បៈ៕
លោក​ ឈឹម សុធី តាំង​ពិព័រណ៍​សិល្បៈ​គំនូរ ​ក្រោម​ចំណងជើង​ថា​”​សេចក្ដីប្រាថ្នា​”

លោក​ ឈឹម សុធី តាំង​ពិព័រណ៍​សិល្បៈ​គំនូរ ​ក្រោម​ចំណងជើង​ថា​”​សេចក្ដីប្រាថ្នា​”

លោក​ ឈឹម សុធី តាំង​ពិព័រណ៍​សិល្បៈ​គំនូរ ​ក្រោម​ចំណងជើង​ថា​”​សេចក្ដីប្រាថ្នា​”

លោក​ ឈឹម សុធី តាំង​ពិព័រណ៍​សិល្បៈ​គំនូរ ​ក្រោម​ចំណងជើង​ថា​”​សេចក្ដីប្រាថ្នា​”

លោក​ ឈឹម សុធី តាំង​ពិព័រណ៍​សិល្បៈ​គំនូរ ​ក្រោម​ចំណងជើង​ថា​”​សេចក្ដីប្រាថ្នា​”

លោក​ ឈឹម សុធី តាំង​ពិព័រណ៍​សិល្បៈ​គំនូរ ​ក្រោម​ចំណងជើង​ថា​”​សេចក្ដីប្រាថ្នា​”