តារា​សម្ដែង​ស្រី​កូរ៉េ ​១២​ រូប ដែលមាន​សម្រស់​ស្អាត​ពី​ធម្មជាតិ

​តារា​សម្ដែង​ស្រី​​កូរ៉េ​​មួយ​ចំនួន​​មាន​​ស្រស់​ស្អាត​ពី​កំណើត ដោយ​មិន​ចាំបាច់​កែកុន​អ្វី​ទេ។ ​តារា​សម្ដែង​ស្រី​​ ១២ ​ដួង​ខាងក្រោម​នេះមាន​សម្រស់​​​ស្អាត​មិន​កែខៃ​ ហើយ​ថែម​ទាំង​មាន​ការ​សរសើរ​​ជា​ តារា​សម្រស់​ធម្មជាតិ​ក្នុង​ប្រទេស​កូរ៉េ​ទៀត​ផង។ នេះ​បើ​តាម​ allkpop។

 

១. Go Ara

 

តារា​សម្ដែង​ស្រី​កូរ៉េ ​១២​ រូប ដែលមាន​សម្រស់​ស្អាត​ពី​ធម្មជាតិ

 

២.Gong Seung Yeon

 

តារា​សម្ដែង​ស្រី​កូរ៉េ ​១២​ រូប ដែលមាន​សម្រស់​ស្អាត​ពី​ធម្មជាតិ

 

៣.Goo Hye Sun

 

តារា​សម្ដែង​ស្រី​កូរ៉េ ​១២​ រូប ដែលមាន​សម្រស់​ស្អាត​ពី​ធម្មជាតិ

 

៤.Han Ga In

 

តារា​សម្ដែង​ស្រី​កូរ៉េ ​១២​ រូប ដែលមាន​សម្រស់​ស្អាត​ពី​ធម្មជាតិ

 

៥.Han Ji Min

 

តារា​សម្ដែង​ស្រី​កូរ៉េ ​១២​ រូប ដែលមាន​សម្រស់​ស្អាត​ពី​ធម្មជាតិ

 

៦.Han Hyo Joo

 

តារា​សម្ដែង​ស្រី​កូរ៉េ ​១២​ រូប ដែលមាន​សម្រស់​ស្អាត​ពី​ធម្មជាតិ

 

៧.Jang Na Ra

 

តារា​សម្ដែង​ស្រី​កូរ៉េ ​១២​ រូប ដែលមាន​សម្រស់​ស្អាត​ពី​ធម្មជាតិ

 

៨.Jun Ji Hyun

 

តារា​សម្ដែង​ស្រី​កូរ៉េ ​១២​ រូប ដែលមាន​សម្រស់​ស្អាត​ពី​ធម្មជាតិ

 

៩.Kim Tae Hee

 

តារា​សម្ដែង​ស្រី​កូរ៉េ ​១២​ រូប ដែលមាន​សម្រស់​ស្អាត​ពី​ធម្មជាតិ

 

១០.Lee Yeon Hee

 

តារា​សម្ដែង​ស្រី​កូរ៉េ ​១២​ រូប ដែលមាន​សម្រស់​ស្អាត​ពី​ធម្មជាតិ

 

១១. Moon Chae Won

 

តារា​សម្ដែង​ស្រី​កូរ៉េ ​១២​ រូប ដែលមាន​សម្រស់​ស្អាត​ពី​ធម្មជាតិ

 

១២. Song Ji Hyo

 

តារា​សម្ដែង​ស្រី​កូរ៉េ ​១២​ រូប ដែលមាន​សម្រស់​ស្អាត​ពី​ធម្មជាតិ

 

ចុចអាន មើល​រូប​ពី​ក្មេង​ៗ​​របស់​ idol​​​ ស្គាល់​​ថា​ជា​នរណា​​ខ្លះ​?

 

ប្រែសម្រួល៖ ហេង សុធារិទ្ធិ
ប្រភព៖ allkpop