ទិដ្ឋភាព​ខ្លះៗ​នៅ​តៃវ៉ាន់ ក្រោយ​រង​ការ​ប្រហារ​ពី​ព្យុះ Nepartak

6 Videos


កាលពីវេលាព្រឹកម៉ោង ៥ និង ៥០ នាទី នាថ្ងៃទី ៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៦ ព្យុះទីហ្វុងដ៏ធំ ដែលគេឲ្យឈ្មោះថា Nepartak បានវាយប្រហារលើកោះតៃវ៉ាន់ ដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនជាច្រើននៅទីនោះ កំពុងតែភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំង ។

P9

ទិដ្ឋភាព​ខ្លះៗ​នៅ​តៃវ៉ាន់ ក្រោយ​រង​ការ​ប្រហារ​ពី​ព្យុះ Nepartak

ព្យុះដ៏ធំនេះបានធ្វើឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់ និង ខ្យល់បក់បោកយ៉ាងខ្លាំងនៅលើកោះដ៏តូចចង្អៀត តែសម្បូរទៅដោយប្រជាជននៅភាគខាងលិចនេះ ។ គ្រប់សាលារៀនបានបិទទ្វារ និង រាល់កន្លែងធ្វើការបានផ្តល់ការឈប់សម្រាកដល់បុគ្គលិកពេញមួយថ្ងៃ ដើម្បីចៀសវាងឧបទេវហេតុអាក្រក់កើតឡើង ។ អាជ្ញាធរតៃវ៉ាន់ក៏បានឲ្យដឹងដែរថា ព្យុះនេះបានធ្វើឲ្យមានការខូចខាតជាច្រើននៅលើកោះ និង ថែមទាំងបានប៉ះពាល់ដល់ទ្រព្យសម្បតិ្តឯកជនរបស់ប្រជាជនមិនក្រោម ១ លាននាក់ទេ ។ ទោះបីជាព្យុះនេះបានស្ងប់ស្ងាត់ទៅវិញហើយក្តី តែតៃវ៉ាន់ក៏នៅអាចរងគ្រោះទឹកជំនន់ទៀតផង បើតាមរបាយការណ៍មន្ត្រីឧតុនិយម ។ ខាងក្រោមនេះ ជារូបថតខ្លះៗបង្ហាញពីការខូចខាតលើកោះតៃវ៉ាន់ ៖
ថាវរិទ្ធ (ប្រភព ៖ សៀងហៃ អ៊ីស)

ទិដ្ឋភាព​ខ្លះៗ​នៅ​តៃវ៉ាន់ ក្រោយ​រង​ការ​ប្រហារ​ពី​ព្យុះ Nepartak
ទិដ្ឋភាព​ខ្លះៗ​នៅ​តៃវ៉ាន់ ក្រោយ​រង​ការ​ប្រហារ​ពី​ព្យុះ Nepartak
ទិដ្ឋភាព​ខ្លះៗ​នៅ​តៃវ៉ាន់ ក្រោយ​រង​ការ​ប្រហារ​ពី​ព្យុះ Nepartak
ទិដ្ឋភាព​ខ្លះៗ​នៅ​តៃវ៉ាន់ ក្រោយ​រង​ការ​ប្រហារ​ពី​ព្យុះ Nepartak
ទិដ្ឋភាព​ខ្លះៗ​នៅ​តៃវ៉ាន់ ក្រោយ​រង​ការ​ប្រហារ​ពី​ព្យុះ Nepartak
ទិដ្ឋភាព​ខ្លះៗ​នៅ​តៃវ៉ាន់ ក្រោយ​រង​ការ​ប្រហារ​ពី​ព្យុះ Nepartak
ទិដ្ឋភាព​ខ្លះៗ​នៅ​តៃវ៉ាន់ ក្រោយ​រង​ការ​ប្រហារ​ពី​ព្យុះ Nepartak
ទិដ្ឋភាព​ខ្លះៗ​នៅ​តៃវ៉ាន់ ក្រោយ​រង​ការ​ប្រហារ​ពី​ព្យុះ Nepartak
ទិដ្ឋភាព​ខ្លះៗ​នៅ​តៃវ៉ាន់ ក្រោយ​រង​ការ​ប្រហារ​ពី​ព្យុះ Nepartak
ទិដ្ឋភាព​ខ្លះៗ​នៅ​តៃវ៉ាន់ ក្រោយ​រង​ការ​ប្រហារ​ពី​ព្យុះ Nepartak
ទិដ្ឋភាព​ខ្លះៗ​នៅ​តៃវ៉ាន់ ក្រោយ​រង​ការ​ប្រហារ​ពី​ព្យុះ Nepartak
ទិដ្ឋភាព​ខ្លះៗ​នៅ​តៃវ៉ាន់ ក្រោយ​រង​ការ​ប្រហារ​ពី​ព្យុះ Nepartak