មហា​សែន​ឆ្ងល់ យុវតី ១៧ ឆ្នាំ ជួប​ភាវៈ​ប្លែក ថ្ងៃ​ខ្លះ​ជា​ប្រុស ថ្ងៃ​ខ្លះ​ក្លាយជា​ស្រី (​មាន​វីដេអូ​)

6 Videos


ជាការពិត មនុស្សសុទ្ធតែដឹងខ្លួនឯងជាប្រុស ឬ ស្រី ប៉ុន្តែមានយុវតីម្នាក់បែរជាមានភេទទាំងពីរនៅច្របល់ចូលគ្នា នោះគឺ រីបេកា ហូវី ដែលផ្តល់ឱ្យមនុស្សយល់ដឹងនូវអ្វីដែលហៅថា យេនឌើរ ភ្លូអ៊ីដ (Gender fluid) ។

P9

មហា​សែន​ឆ្ងល់ យុវតី ១៧ ឆ្នាំ ជួប​ភាវៈ​ប្លែក ថ្ងៃ​ខ្លះ​ជា​ប្រុស ថ្ងៃ​ខ្លះ​ក្លាយជា​ស្រី (​មាន​វីដេអូ​)
មហា​សែន​ឆ្ងល់ យុវតី ១៧ ឆ្នាំ ជួប​ភាវៈ​ប្លែក ថ្ងៃ​ខ្លះ​ជា​ប្រុស ថ្ងៃ​ខ្លះ​ក្លាយជា​ស្រី (​មាន​វីដេអូ​)

យើងរាល់គ្នាអាចគិតថា នាងជា Thom Boy ប៉ុន្តែ រីបេកា ហូវី ជាយុវតីអាយុ ១៧ ឆ្នាំ ពីប្រទេសស្កុតឡែន បានជួបប្រទះក្នុងជីវិតរបស់នាង ដែលថ្ងៃខ្លះនាងមានអារម្មណ៍ក្លៀវក្លាចេញពីក្នុងខ្លួន ចង់ស្លៀកសំពត់ តែងមុខ ធ្វើសក់ ដូចនារីដទៃដែរ ។

មហា​សែន​ឆ្ងល់ យុវតី ១៧ ឆ្នាំ ជួប​ភាវៈ​ប្លែក ថ្ងៃ​ខ្លះ​ជា​ប្រុស ថ្ងៃ​ខ្លះ​ក្លាយជា​ស្រី (​មាន​វីដេអូ​)

វេបសាយដេលីម៉េល បានផ្សាយរឿងរ៉ាវរបស់ រីបេកា កាលពីថ្ងៃទី ១ កក្កដា ថា អ្វីដែលនាងចង់នោះ ត្រូវអធិប្បាយ ក្រោមពាក្យថា « Gender fluid» បានយ៉ាងច្បាស់ វាគឺជាលក្ខណៈនៃភាពសម្បូរបែបខាងភេទរបស់មនុស្សមួយក្រុម ដែលមានភេទទ ២ ទាំងស្រី ទាំងប្រុស ។

មហា​សែន​ឆ្ងល់ យុវតី ១៧ ឆ្នាំ ជួប​ភាវៈ​ប្លែក ថ្ងៃ​ខ្លះ​ជា​ប្រុស ថ្ងៃ​ខ្លះ​ក្លាយជា​ស្រី (​មាន​វីដេអូ​)

រីបេកា និយាយថា «នាងមានអារម្មណ៍ល្អដែលតែងខ្លួនជាប្រុស និង តែងបែបនេះជាច្រើនខែ ប៉ុន្តែនាថ្ងៃមួយ ពេលភ្ញាក់ឡើងស្រាប់តែនឹកចង់ស្លៀកសំពត់ ឬ តែងជានារីសុទ្ធៗ ។ ពេលខ្លះទៀត ប្រែមកវិញយ៉ាងឆាប់រហ័ស ចង់ធ្វើជាស្រីវិញ ធ្វើឱ្យមិត្តភក្តិមានចម្ងល់ភ្ញាក់ផ្អើល នៅពេលឃើញមានការប្រែប្រួលចម្លែកដូច្នោះ»។

មហា​សែន​ឆ្ងល់ យុវតី ១៧ ឆ្នាំ ជួប​ភាវៈ​ប្លែក ថ្ងៃ​ខ្លះ​ជា​ប្រុស ថ្ងៃ​ខ្លះ​ក្លាយជា​ស្រី (​មាន​វីដេអូ​)

ចំណែកគ្រួសាររបស់ រីបេកា ក៏យល់ចិត្តកូនស្រី នៅពេលនាងប្រាប់រឿងរ៉ាវដល់ពួកគាត់ ពួកគាត់មិនធ្លាក់ទឹកចិត្តអ្វីឡើយ ព្រោះឱ្យតែកូនមានសេចក្តីសុខ អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងទៅតាមដំណើរចុះ ៕     សូរ្យកាន្ត (ហាយឡាយ កាពូក)

មហា​សែន​ឆ្ងល់ យុវតី ១៧ ឆ្នាំ ជួប​ភាវៈ​ប្លែក ថ្ងៃ​ខ្លះ​ជា​ប្រុស ថ្ងៃ​ខ្លះ​ក្លាយជា​ស្រី (​មាន​វីដេអូ​)

      

មហា​សែន​ឆ្ងល់ យុវតី ១៧ ឆ្នាំ ជួប​ភាវៈ​ប្លែក ថ្ងៃ​ខ្លះ​ជា​ប្រុស ថ្ងៃ​ខ្លះ​ក្លាយជា​ស្រី (​មាន​វីដេអូ​)