មើល​ម៉ូដ​អាវ​ក្រុម​ធំៗ​នៅ Premier League សម្រាប់​ពាក់​រដូវ​កាល​ថ្មី

​ក្រុម​បាល់ទាត់​កំពូល​ៗ​នៅ​អង់គ្លេស​ដូច​ជា Manchester United, Liverpool , Arsenal , ក្រុម​ជើង​ឯក​ឆ្នាំ​ចាស់ Leicester និងManchester City បាន​បង្ហាញ​សំលៀកបំពាក់​​ឈុត​ថ្មី​សម្រាប់​ប្រកួត​ក្នុង​រដូវ​កាល​ ២០១៦-២០១៧។ ទោះ​ជា​មាន​ការ​ផ្លាស់​ប្ដូរ​ម៉ូដ​បន្តិចបន្តួច​ក្ដី តែ​ចំពោះ​ក្រុមហ៊ុន​ឧបត្ថម្ភ​ធំ​លើ​អាវ​ក្រុម​ទាំង​នោះ​គ្មាន​ការ​ប្ដូរ​អ្វី​ឡើយ។ តោះ​ ទៅ​មើល​អាវ​របស់​ពួក​គេ​ស្អាត​យ៉ាង​ណា៖

 

១.Arsenal

 

មើល​ម៉ូដ​អាវ​ក្រុម​ធំៗ​នៅ Premier League សម្រាប់​ពាក់​រដូវ​កាល​ថ្មី

 

មើល​ម៉ូដ​អាវ​ក្រុម​ធំៗ​នៅ Premier League សម្រាប់​ពាក់​រដូវ​កាល​ថ្មី

 

២.Liverpool

 

មើល​ម៉ូដ​អាវ​ក្រុម​ធំៗ​នៅ Premier League សម្រាប់​ពាក់​រដូវ​កាល​ថ្មី

 

មើល​ម៉ូដ​អាវ​ក្រុម​ធំៗ​នៅ Premier League សម្រាប់​ពាក់​រដូវ​កាល​ថ្មី

 

៣.Manchester United

 

មើល​ម៉ូដ​អាវ​ក្រុម​ធំៗ​នៅ Premier League សម្រាប់​ពាក់​រដូវ​កាល​ថ្មី

 

 

 

មើល​ម៉ូដ​អាវ​ក្រុម​ធំៗ​នៅ Premier League សម្រាប់​ពាក់​រដូវ​កាល​ថ្មី

 

៤.Manchester City

 

មើល​ម៉ូដ​អាវ​ក្រុម​ធំៗ​នៅ Premier League សម្រាប់​ពាក់​រដូវ​កាល​ថ្មី

 

មើល​ម៉ូដ​អាវ​ក្រុម​ធំៗ​នៅ Premier League សម្រាប់​ពាក់​រដូវ​កាល​ថ្មី

 

៥.Leicester

 

មើល​ម៉ូដ​អាវ​ក្រុម​ធំៗ​នៅ Premier League សម្រាប់​ពាក់​រដូវ​កាល​ថ្មី

 

មើល​ម៉ូដ​អាវ​ក្រុម​ធំៗ​នៅ Premier League សម្រាប់​ពាក់​រដូវ​កាល​ថ្មី

 

៦.Chelsea

 

មើល​ម៉ូដ​អាវ​ក្រុម​ធំៗ​នៅ Premier League សម្រាប់​ពាក់​រដូវ​កាល​ថ្មី

 

មើល​ម៉ូដ​អាវ​ក្រុម​ធំៗ​នៅ Premier League សម្រាប់​ពាក់​រដូវ​កាល​ថ្មី

 

ប្រែសម្រួល៖ ហេង សុធារិទ្ធិ

ប្រភព៖ Mirror