លោក ស៊ុន ចាន់ថុល បន្លំ​ខ្លួន​ជិះ​រថយន្តក្រុង ហើយ​រថយន្ត​បើក​ហួស​ល្បឿន​កំណត់​ និពន្ធដោយ : ថ្មីៗ       July-09-2016, 3:21 pm         22947

សូមទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 010 299 377 - 012 900 132លោក ស៊ុន ចាន់ថុល បន្លំ​ខ្លួន​ជិះ​រថយន្តក្រុង ហើយ​រថយន្ត​បើក​ហួស​ល្បឿន​កំណត់​លោក ស៊ុន ចាន់ថុល នៅខាងក្រោយ បុរសម្នាក់​ញញឹម ហើយលោក ចាន់ថុល ពាក់មួកផងដែរ។