កម្ពុជា​កំពុង​សិក្សា​ដើម្បី​បង្កើត​កំពង់ផែ​នៅ​កោះកុង និង​ផ្លូវ​ពី​ប៉ៃលិន​ឆ្ពោះទៅ​ខេត្តកោះកុង​ និពន្ធដោយ : ថ្មីៗ       July-09-2016, 9:39 pm         549

សូមទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 010 299 377 - 012 900 132កម្ពុជា​កំពុង​សិក្សា​ដើម្បី​បង្កើត​កំពង់ផែ​នៅ​កោះកុង និង​ផ្លូវ​ពី​ប៉ៃលិន​ឆ្ពោះទៅ​ខេត្តកោះកុង​