តោះ​មើល យុគ ចិន្តា បញ្ចេញ​គល់ភ្លៅ​បន្តិច​មើល ស្អាត​យ៉ាងណាដែរ​?

6 Videos


កន្លងមកពិធីការីនី យុគ ចិន្តា កម្រនឹងស្លៀកពាក់ខោចខ្លីឲ្យគេឃើញកំភួនជើងដ៏ស្រលូនរបស់អ្នកនាងណាស់ ។ ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះ «ប្រជាប្រិយ» សូមនាំអារម្មណ៍ទស្សនិកជនមកមើល យុគ ចិន្តា ក្នុងឈុតសម្លៀកបំពាក់ពណ៌ខ្មៅខោចខ្លី បញ្ចេញសាច់ភ្លៅដ៏ស្រលូនរបស់អ្នកនាង នាពេលដែលអ្នកនាងទៅដើរកំសាន្តនៅប្រទេសថៃម្តងមើល តើ យ៉ាងម៉េចដែរ ?។

P9

តោះ​មើល យុគ ចិន្តា បញ្ចេញ​គល់ភ្លៅ​បន្តិច​មើល ស្អាត​យ៉ាងណាដែរ​?

ក្នុងឈុតសម្លៀកបំពាក់មួយឈុតនេះ កាន់តែបង្ហាញឲ្យឃើញថា យុគ ចិន្តា នៅតែក្មេងជាងវ័យ ទោះបីជាអ្នកនាងមានអាយុច្រើនហើយក្តី តែសម្រស់របស់អ្នកនាង នៅតែអាចរក្សាបានយ៉ាងស្រស់ស្អាត មិនចាញ់មិត្តរួមជំនាន់ឡើយ ។មួយរយៈពេលនេះ យុគ ចិន្តា លេងម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ថ្មីៗ ទាន់សម័យជាច្រើន រាល់ពេលដែលអ្នកនាងចេញទៅដើរកំសាន្តនៅក្រៅប្រទេសម្តងៗ ។ អ្នកនាង យុគ ចិន្តា មិនត្រឹមតែផ្លាស់ប្តូរការស្លៀកពាក់ប៉ុណ្ណោះទេ សូម្បីតែការតុបតែងខ្លួនរបស់អ្នកនាង ក៏ប្លែកគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ ជាពិសេសមួយរយៈពេលកន្លងមកនេះ អ្នកនាងហាក់បីដូចជាសប្បាយរីករាយជាមួយរឿងអ្វីមួយប្លែកខុសពីមុន ។

នាចុងសប្តាហ៍នេះ យុគ ចិន្តា បានលេងម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ខោចខ្លី ចេញគល់ភ្លៅ និងចេញគល់សុដន់បន្តិច មើលទៅពិតជាស្រស់ស្អាតប្លែក ។

តោះមើល យុគ ចិន្តា ក្នុងឈុតសម្លៀកបំពាក់មួយឈុតនេះមើល យ៉ាងម៉េចដែរ ? អាលីណា

តោះ​មើល យុគ ចិន្តា បញ្ចេញ​គល់ភ្លៅ​បន្តិច​មើល ស្អាត​យ៉ាងណាដែរ​?
តោះ​មើល យុគ ចិន្តា បញ្ចេញ​គល់ភ្លៅ​បន្តិច​មើល ស្អាត​យ៉ាងណាដែរ​?
តោះ​មើល យុគ ចិន្តា បញ្ចេញ​គល់ភ្លៅ​បន្តិច​មើល ស្អាត​យ៉ាងណាដែរ​?
តោះ​មើល យុគ ចិន្តា បញ្ចេញ​គល់ភ្លៅ​បន្តិច​មើល ស្អាត​យ៉ាងណាដែរ​?
តោះ​មើល យុគ ចិន្តា បញ្ចេញ​គល់ភ្លៅ​បន្តិច​មើល ស្អាត​យ៉ាងណាដែរ​?
តោះ​មើល យុគ ចិន្តា បញ្ចេញ​គល់ភ្លៅ​បន្តិច​មើល ស្អាត​យ៉ាងណាដែរ​?
តោះ​មើល យុគ ចិន្តា បញ្ចេញ​គល់ភ្លៅ​បន្តិច​មើល ស្អាត​យ៉ាងណាដែរ​?
តោះ​មើល យុគ ចិន្តា បញ្ចេញ​គល់ភ្លៅ​បន្តិច​មើល ស្អាត​យ៉ាងណាដែរ​?
តោះ​មើល យុគ ចិន្តា បញ្ចេញ​គល់ភ្លៅ​បន្តិច​មើល ស្អាត​យ៉ាងណាដែរ​?
តោះ​មើល យុគ ចិន្តា បញ្ចេញ​គល់ភ្លៅ​បន្តិច​មើល ស្អាត​យ៉ាងណាដែរ​?
តោះ​មើល យុគ ចិន្តា បញ្ចេញ​គល់ភ្លៅ​បន្តិច​មើល ស្អាត​យ៉ាងណាដែរ​?
តោះ​មើល យុគ ចិន្តា បញ្ចេញ​គល់ភ្លៅ​បន្តិច​មើល ស្អាត​យ៉ាងណាដែរ​?
តោះ​មើល យុគ ចិន្តា បញ្ចេញ​គល់ភ្លៅ​បន្តិច​មើល ស្អាត​យ៉ាងណាដែរ​?
តោះ​មើល យុគ ចិន្តា បញ្ចេញ​គល់ភ្លៅ​បន្តិច​មើល ស្អាត​យ៉ាងណាដែរ​?
តោះ​មើល យុគ ចិន្តា បញ្ចេញ​គល់ភ្លៅ​បន្តិច​មើល ស្អាត​យ៉ាងណាដែរ​?