ប្រើ​ក្រដាស​ ​ច្នៃ​ជា​ម៉ូដ​ ​សំលៀកបំពាក់​ ​ដ៏​ទាក់ទាញ​

អ្នក​រចនា​ក្រាហ្វិក​អន្តរជាតិ​ម្នាក់​ ​បាន​ប្រើប្រាស់​ ​ក្រដាស​មក​រចនា​ ​ជា​ម៉ូដ​សំលៀកបំពាក់​ ​ដ៏​គួរ​ឲ្យ​ចាប់​អារម្មណ៍​ ​។​ ​ម៉ូដ​សំលៀកបំពាក់​ទាំង​នោះ​ត្រូវ​បាន​គេ​ដឹង​ថា​ ​ជា​ម៉ូដ​​​ដែល​មាន​ភាព​ល្បីល្បាញ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​ ​នី​មួយ​ ​ៗ​ផង​ដែរ​ ​។​

 

Viktor & Rolf Spring 2010 RTW

 

ប្រើ​ក្រដាស​ ​ច្នៃ​ជា​ម៉ូដ​ ​សំលៀកបំពាក់​ ​ដ៏​ទាក់ទាញ​

 

Pierre Cardin space age fashion, 1960s

 

ប្រើ​ក្រដាស​ ​ច្នៃ​ជា​ម៉ូដ​ ​សំលៀកបំពាក់​ ​ដ៏​ទាក់ទាញ​

 

Rudi Gernreich swimsuit, 1971

 

ប្រើ​ក្រដាស​ ​ច្នៃ​ជា​ម៉ូដ​ ​សំលៀកបំពាក់​ ​ដ៏​ទាក់ទាញ​

 

Elsa Schiaparelli Lobster Dress, 1937

 

ប្រើ​ក្រដាស​ ​ច្នៃ​ជា​ម៉ូដ​ ​សំលៀកបំពាក់​ ​ដ៏​ទាក់ទាញ​

 

Jacques Esterel Pink Vichy Dress For Brigitte Bardot, 1959

 

ប្រើ​ក្រដាស​ ​ច្នៃ​ជា​ម៉ូដ​ ​សំលៀកបំពាក់​ ​ដ៏​ទាក់ទាញ​

 

Moschino / ‘trompe l’oeil’ coat , FW 2001

 

ប្រើ​ក្រដាស​ ​ច្នៃ​ជា​ម៉ូដ​ ​សំលៀកបំពាក់​ ​ដ៏​ទាក់ទាញ​

 

Issey Miyake Flying Saucer, SS 1994

 

ប្រើ​ក្រដាស​ ​ច្នៃ​ជា​ម៉ូដ​ ​សំលៀកបំពាក់​ ​ដ៏​ទាក់ទាញ​

 

Christian Dior The New Look, 1947

 

ប្រើ​ក្រដាស​ ​ច្នៃ​ជា​ម៉ូដ​ ​សំលៀកបំពាក់​ ​ដ៏​ទាក់ទាញ​

 

Yves Saint Laurent The Mondrian Shift Dress, 1965

 

ប្រើ​ក្រដាស​ ​ច្នៃ​ជា​ម៉ូដ​ ​សំលៀកបំពាក់​ ​ដ៏​ទាក់ទាញ​

 

អាន​បន្ត​ ​៖​ ២​ឈុត​ចុង​ក្រោយ​ធ្វើ​ឲ្យ ចៀវៃ កាន់​តែ​ក្មេង​ជាង​អាយុ​ពិត​ៗ

 

ប្រែ​សម្រួល ​៖​ រដ្ឋ
ប្រភព​ ​៖​ petapixel