មើល​រូបថត​ទាំងនេះ​ទើប​ដឹង​ច្បាស់​ថា ការអភិវឌ្ឍន៍​របស់​ទី​ក្រង​ឌូ​បៃ​លឿន​ដល់​កម្រិតណា​

6 Videos


អ្នកណាមិនស្គាស់ទឹកដីដ៏សីវិល័យលើសាកលលោក «ទីក្រុងឌូបៃ» ! ទីក្រុងឌូបៃ គឺជាទីក្រុង និង ជារាជធានីដ៏មានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងបំផុតរបស់សហព័ន្ធអារ៉ាប់រួម ដោយមានទីតាំងស្ថិតនៅលើឆ្នេរសមុទ្រភាគអាគ្នេយ៍នៃឈូងសមុទ្រពែក្ស (Persian) ។ ទីក្រុងឌូបៃបានក្លាយជាទីក្រុងមួយដ៏អស្ចារ្យ និងជាមជ្ឈមណ្ឌលអាជីវកម្មសកលមួយនៃមជ្ឈឹមខាងកើត មិនតែប៉ុណ្ណោះវាគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលដឹកជញ្ជូនដ៏សំខាន់សម្រាប់អ្នកដំណើរ ក៏ដូចជាទំនិញផងដែរ ។ ឆ្នាំ ១៩៦០ សេដ្ឋកិច្ចទីក្រុងឌូបៃត្រូវបានពឹងផ្អែកលើប្រាក់ចំណូលពីពាណិជ្ជកម្មទាំងស្រុង ហើយ ដើម្បីជាវិសាលភាពតូចមួយទីក្រុងមួយនេះបានក្លាយទៅជាទឹកដីសម្បទានរុករកប្រេង ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាកំណប់ប្រេងដ៏មហាសាលមិនត្រូវបានរកឃើញឡើយដោយអូសបន្លាយរហូតដល់ឆ្នាំ ១៩៦៦ ។ ប្រាកចំណូលដែលទីក្រុងឌូបៃទទួលបានពីប្រេងដំបូងគឺនៅក្នុងឆ្នាំ ១៩៦៩ ហើយប្រាកចំណូលដែលបានមកពីប្រេងនេះបានជំរុញឲ្យសេដ្ឋកិច្ចឌូបៃរីកចម្រើនខ្លាំងបំផុត ជាក់ស្ដែងដូចជារូបថតប៉ុន្មានសន្លឹកខាងក្រោមគឺបង្ហាញឲ្យឃើញពីការអភិវឌ្ឍន៍ដ៏អស្ចារ្យរបស់ទឹកដីសេដ្ឋីមួយនេះ ។

P9

មើល​រូបថត​ទាំងនេះ​ទើប​ដឹង​ច្បាស់​ថា ការអភិវឌ្ឍន៍​របស់​ទី​ក្រង​ឌូ​បៃ​លឿន​ដល់​កម្រិតណា​

ចង់ដឹងច្បាស់ថា ទីក្រុងឌូបៃមានការអភិវឌ្ឍនៃលឿនខ្លាំងប៉ុនណានោះ សូមមើលការបង្ហាញជូនខាងក្រោមនេះទាំងអស់គ្នា ៖ (ប្រភព បដផេដា&វីគីភីឌា) កុសល

មើល​រូបថត​ទាំងនេះ​ទើប​ដឹង​ច្បាស់​ថា ការអភិវឌ្ឍន៍​របស់​ទី​ក្រង​ឌូ​បៃ​លឿន​ដល់​កម្រិតណា​
មើល​រូបថត​ទាំងនេះ​ទើប​ដឹង​ច្បាស់​ថា ការអភិវឌ្ឍន៍​របស់​ទី​ក្រង​ឌូ​បៃ​លឿន​ដល់​កម្រិតណា​
មើល​រូបថត​ទាំងនេះ​ទើប​ដឹង​ច្បាស់​ថា ការអភិវឌ្ឍន៍​របស់​ទី​ក្រង​ឌូ​បៃ​លឿន​ដល់​កម្រិតណា​
មើល​រូបថត​ទាំងនេះ​ទើប​ដឹង​ច្បាស់​ថា ការអភិវឌ្ឍន៍​របស់​ទី​ក្រង​ឌូ​បៃ​លឿន​ដល់​កម្រិតណា​