សេចក្តីថ្លែងការណ៍​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ សោកស្តាយ​ចំពោះ​អំពើ​ឃាតកម្ម លើ​លោក កែម ឡី

ភ្នំពេញ:
បន្ទាប់ពី​ការបាញ់សម្លាប់​លោក កែម ឡី អ្នកវិភាគ​ឯករាជ្យ​នៅក្នុង​ស្តា​ម៉ា​ត​ស្ថានីយ៍​សាំង​កាល​តិច ខ​ណ្ឋ​ចំការមន​ គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ ថ្ងៃទី ១០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៦​បានចេញ​សេចក្តីថ្លែងការណ៍ បង្ហាញ​ពី​ក្តី​រន្ធត់ និង​ការសោកស្តាយ​ចំពោះ​អំពើ​ឃាតកម្ម លើ​លោក កែម ឡី អ្នកស្រាវជ្រាវ​ការអភិវឌ្ឍន៍​សង្គម​។​

​សេចក្តីថ្លែងការណ៍​មាន​ខ្លឹមសារ​ដូចខាងក្រោម​៖

សេចក្តីថ្លែងការណ៍​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ  សោកស្តាយ​ចំពោះ​អំពើ​ឃាតកម្ម លើ​លោក កែម ឡី