ចង់ដឹង​ទេ​ថា ថ្នាក់ដឹកនាំ​កំពូលៗ​ពិភពលោក​ប្រើ​រថយន្ត​ម៉ាក​អ្វីខ្លះ​?

6 Videos


១- អធិការបតីអាល្លឺម៉ង់ លោកស្រី Angela Merkel ប្រើរថយន្តម៉ាក Audi ស៊េរី A8L W12 មានតម្លៃ ១៦០.៥០០ដុល្លារ ។

ចង់ដឹង​ទេ​ថា ថ្នាក់ដឹកនាំ​កំពូលៗ​ពិភពលោក​ប្រើ​រថយន្ត​ម៉ាក​អ្វីខ្លះ​?

P9

ចង់ដឹង​ទេ​ថា ថ្នាក់ដឹកនាំ​កំពូលៗ​ពិភពលោក​ប្រើ​រថយន្ត​ម៉ាក​អ្វីខ្លះ​?

២- អតីតប្រធានាធិបតីប្រេស៊ីល លោកស្រី Dilma Rousseff ប្រើរថយន្តម៉ាក Rolls-Royce Silver Charm រថយន្តនេះគេធ្លាប់ឃើញប្រើតែម្តងគត់កាលលោកស្រីជិះហែក្បួនចូលកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីនាឆ្នាំ ២០១១ ។

ចង់ដឹង​ទេ​ថា ថ្នាក់ដឹកនាំ​កំពូលៗ​ពិភពលោក​ប្រើ​រថយន្ត​ម៉ាក​អ្វីខ្លះ​?

៣- នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស លោក David Cameron ប្រើរថយន្តម៉ាក Jaguar XJ មានតម្លៃ ១១០.០០០ ដុល្លារ ។

ចង់ដឹង​ទេ​ថា ថ្នាក់ដឹកនាំ​កំពូលៗ​ពិភពលោក​ប្រើ​រថយន្ត​ម៉ាក​អ្វីខ្លះ​?

៤- ប្រធានាធិបតីអាមេរិក លោក Barack Obama ប្រើរថយន្តម៉ាក Cadillac មានតម្លៃពី ៣ សែន ទៅ ១ លានដុល្លារ ។

ចង់ដឹង​ទេ​ថា ថ្នាក់ដឹកនាំ​កំពូលៗ​ពិភពលោក​ប្រើ​រថយន្ត​ម៉ាក​អ្វីខ្លះ​?

៥- ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី លោក Vladimir Putin ប្រើរថយន្តម៉ាក Mercedes-Benz S600 Pullman មានតម្លៃ ១លានដុល្លារ និងមានប្រវែង ៦ ម៉ែត្រ ។

ចង់ដឹង​ទេ​ថា ថ្នាក់ដឹកនាំ​កំពូលៗ​ពិភពលោក​ប្រើ​រថយន្ត​ម៉ាក​អ្វីខ្លះ​?

៦- នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន លោក Shinzo Abe ប្រើរថយន្តម៉ាក Toyota Crown ជំនាន់ទី ១៣ ។

ចង់ដឹង​ទេ​ថា ថ្នាក់ដឹកនាំ​កំពូលៗ​ពិភពលោក​ប្រើ​រថយន្ត​ម៉ាក​អ្វីខ្លះ​?

៧- ប្រធានាធិបតីចិន លោក Xi Jinping ប្រើរថយន្តម៉ាក FAW Hongqi HQE មានតម្លៃពី ៦ សែន ទៅ ១ លាន ២ សែនដុល្លារ ៕ គ ឡេង

ចង់ដឹង​ទេ​ថា ថ្នាក់ដឹកនាំ​កំពូលៗ​ពិភពលោក​ប្រើ​រថយន្ត​ម៉ាក​អ្វីខ្លះ​?