វ៉ាន់ នី​ឡា ច្រានចោល​កិច្ចចរចា​ក្រៅ​ប្រព័ន្ធតុលាការ​

ខណៈ​បណ្ដឹង​របស់​តារាចម្រៀង​Phleng Record កញ្ញា វ៉ាន់ នី​ឡា ត្រូវគេ​មើលឃើញថា​មានការ​យកចិត្តទុកដាក់​ពី​តារា​សិល្បៈ​និង​ស្ថាប័ន​ពាក់ព័ន្ធ មានការ​ទម្លាយ​ថា​ជន​ដែល​បាន​ទម្លាយ​រូបអាក្រាត​របស់​នាង​គ្រោង​នឹង​សុំ​ខ្លួន​បញ្ចប់​បណ្ដឹង​អោយ​ចប់​នៅក្រៅ​ប្រព័ន្ធតុលាការ​។ ប៉ុន្តែ​ឆ្លើយតប​នឹង​បញ្ហា​នេះ សាមីខ្លួន​ប