សត្វ​សុនខ​សិច​ស៊ី​មួយ​ក្បាល​ កំពុង​ល្បីល្បាញ​លើ​ប្រព័ន្ធ​អ៊ិន​ធឺរ​ណេ​ត​

6 Videos


សត្វសុនខអាយុ ៧ ឆ្នាំមួយលក្បាលកំពុងធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនជាច្រើននាក់ដែលតែងតែប្រើប្រាស់នូវប្រព័ន្ធអ៊ិនធឺរណេត បន្ទាប់ពីវាត្រូវបានម្ចាស់តុបតែងខ្លួនឲ្យជាមួយរ៉ូបច្រើនប្រភេទផ្សេងៗគ្នាដើម្បីជាការទាក់ទាញក្នុងការជួយដូរផ្លែឈើនៅក្នុងទីក្រុងតៃណាន (Tainan) ។

P9

សត្វ​សុនខ​សិច​ស៊ី​មួយ​ក្បាល​ កំពុង​ល្បីល្បាញ​លើ​ប្រព័ន្ធ​អ៊ិន​ធឺរ​ណេ​ត​

តាមប្រភពព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាសត្វសុមនខមួយក្បាលខាងលើមានឈ្មោះហៅថា សៀវពី (Xiaopi) ដោយមានស្ត្រីចំណាស់ម្នាក់នៅក្នុងក្រុងតៃណាន កោះតៃវ៉ាន់ ជាម្ចាស់របស់វា ។ សៀវពី បានក្លាយជាចំណុចចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងបំផុតជាមួយសម្លៀកបំពាក់ប្លែកៗដែលម្ចាស់របស់វារៀបចំឲ្យដើម្បីទាក់ទាញអតិថិជនឲ្យមកជួយទិញផ្លែឈើជាច្រើនមុខ ហើយបើតាមការរៀបរាប់ពីសំណាក់ម្ចាស់របស់ សៀវពី បានឲ្យដឹងថា ការលក់ដូរចាប់ផ្ដើមរីកចម្រើនខ្លាំងបន្ទាប់ពីមាន សៀវពី ជាចំនួយការ ។ ការតុបតែងខ្លួនដើម្បីលក់ផ្លែឈើរបស់ សៀវពី គឺអាស្រ័យទៅលើរដូវកាលនីមួយៗ ឧទាហរណ៍ នៅរដូវក្ដៅសៀវពីស្លៀកបំពាក់បែបសិចស៊ីជាសំបកផ្លែឪឡឹក ដើម្បីលក់ផ្លែឪឡឹក ។

ខាងក្រោមនេះគឺជារូបថតរបស់សុនខឈ្មោះ សៀវពី ដែលកំពុងល្បីល្បាញនៅក្នុងទឹកដីទីក្រុងតៃណាន កោះតៃវ៉ាន់ ក៏ដូចជានៅក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ិនធឺរណេតផងដែរ ។ ចង់ដឹងថាការតុបតែងខ្លួនរបស់សៀវពីគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងប៉ុនណា សូមមើលការបង្ហាញជូនទាំងអស់គ្នា ៖
(ប្រភព សៀងហៃអ៊ីស) កុសល

សត្វ​សុនខ​សិច​ស៊ី​មួយ​ក្បាល​ កំពុង​ល្បីល្បាញ​លើ​ប្រព័ន្ធ​អ៊ិន​ធឺរ​ណេ​ត​
សត្វ​សុនខ​សិច​ស៊ី​មួយ​ក្បាល​ កំពុង​ល្បីល្បាញ​លើ​ប្រព័ន្ធ​អ៊ិន​ធឺរ​ណេ​ត​
សត្វ​សុនខ​សិច​ស៊ី​មួយ​ក្បាល​ កំពុង​ល្បីល្បាញ​លើ​ប្រព័ន្ធ​អ៊ិន​ធឺរ​ណេ​ត​
សត្វ​សុនខ​សិច​ស៊ី​មួយ​ក្បាល​ កំពុង​ល្បីល្បាញ​លើ​ប្រព័ន្ធ​អ៊ិន​ធឺរ​ណេ​ត​
សត្វ​សុនខ​សិច​ស៊ី​មួយ​ក្បាល​ កំពុង​ល្បីល្បាញ​លើ​ប្រព័ន្ធ​អ៊ិន​ធឺរ​ណេ​ត​
សត្វ​សុនខ​សិច​ស៊ី​មួយ​ក្បាល​ កំពុង​ល្បីល្បាញ​លើ​ប្រព័ន្ធ​អ៊ិន​ធឺរ​ណេ​ត​