កំណត់​​តម្លៃ​​សាំង​​តាម​​ស្ថានីយប្រេង​ឥន្ធនៈ

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ​កាលពី​ថ្ងៃ​ទី​១១ ​កក្កដា ​២០១៦ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម​ បាន​​ចេញ​​​ជូន​ដំណឹង​ពី​ការ​​កំណត់​ថ្លៃ​លក់​រាយ​​ប្រេងឥន្ធនៈ​​តាម​ស្ថានីយ​ប្រេង​​នានា ដែលគិត​ចាប់​​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១២ ដល់​២១ ​កក្កដា ​ទៅ​ ​​តាម​ស្ថានីយ​​ទាំងអស់ មិន​ត្រូវ​លក់​តម្លៃលើស​​ពី​​ ៖ សាំង​ធម្មតា ៣៣០០​​រៀល​​ក្នុង​មួយ​លី​ត្រ, សាំង​ស៊ុប​ពែរ៣៣៥០​រៀល​ក្នុង​មួយ​លី​ត្រ និង​ម៉ា​ស៊ូ​ត​តម្លៃ​៣១៥០​រៀល​​ក្នុង​មួយ​លី​ត្រ ។

សេចក្តីជូន​ដំណឹង​របស់​ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម​​មានដូចខាងក្រោម​ ​៖