ឃាតក​ដែល​សម្លាប់​លោក​បណ្ឌិត កែម ឡី ត្រូវ​បាន​បញ្ជូន​មកដល់​សាលាដំបូង​​នា​ព្រឹក​ថ្ងៃនេះ​

ឃាតក​ដែល​សម្លាប់​លោក​បណ្ឌិត កែម ឡី ត្រូវ​បាន​បញ្ជូន​មកដល់​សាលាដំបូង​​នា​ព្រឹក​ថ្ងៃនេះ​​ភ្នំពេញ ៖ ឃាតកឈ្មោះ អឿត អាង រហស្សនាម “ជួប សម្លាប់” ​ដែល​បាន​បាញ់​សម្លាប់​លោក​បណ្ឌិត កែម ឡី ត្រូវ​បាន​បញ្ជូន​មកកាន់​សាលាដំបូង​ទៀតហើយ ​នា​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​១២ ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ​២០១៦​នេះ ដើម្បី​ប្រគល់​ឲ្យ​ព្រះរាជអាជ្ញា​អម​តុលាការ​ធ្វើការ​សាកសួរ។

កាលពី​ល្ងាច​ថ្ងៃ​ទី​១១​កក្កដា សមត្ថកិច្ច​ព្រហ្មទណ្ឌ​ក្រុងភ្នំពេញ​បាន​បញ្ជូន​ជន​ដៃដល់​មកកាន់​សាលាដំបូង​ម្ដង​ហើយ តែ​លោក លី សុ​ផា​ណ្ណា ព្រះរាជអាជ្ញា​រង​អម​សាលាដំបូង​មិនទាន់​បាន​ធ្វើការ​សាកសួរ​ទេ។ អ្នក​សារព័ត៌មាន ​មិន​ត្រូវ​បាន​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ចូល​ថតរូប​ភាព​ជន​ដៃដល់​ឡើយ៕

ឃាតក​ដែល​សម្លាប់​លោក​បណ្ឌិត កែម ឡី ត្រូវ​បាន​បញ្ជូន​មកដល់​សាលាដំបូង​​នា​ព្រឹក​ថ្ងៃនេះ​
ឃាតក​ដែល​សម្លាប់​លោក​បណ្ឌិត កែម ឡី ត្រូវ​បាន​បញ្ជូន​មកដល់​សាលាដំបូង​​នា​ព្រឹក​ថ្ងៃនេះ​

ឃាតក​ដែល​សម្លាប់​លោក​បណ្ឌិត កែម ឡី ត្រូវ​បាន​បញ្ជូន​មកដល់​សាលាដំបូង​​នា​ព្រឹក​ថ្ងៃនេះ​
ឃាតក​ដែល​សម្លាប់​លោក​បណ្ឌិត កែម ឡី ត្រូវ​បាន​បញ្ជូន​មកដល់​សាលាដំបូង​​នា​ព្រឹក​ថ្ងៃនេះ​