ស្ថាន​ភាព​កម្ពស់​ទឹក​​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ​នៅ​​ថ្ងៃ​ទី​១២ ​កក្កដា ​២០១៦ ​នេះ ក្រសួង​ធនធានទឹក និង​ឧតុនិយម បាន​​ចេញ​​ព្រឹត្តិបត្រ​ព័ត៌មាន និង​ការ​ព្យាករណ៍​ស្តី​ពី​​ក​ម្ព​ស់​​ទឹកជំនន់​ នៅ​តាម​បណ្តា​ស្ថានីយ​ជល​សាស្ត្រ​នានា​រួម​មាន ៖