សិង្ហ​បុរី ថា នីតិវិធី​ហ្វីលីពីន​ប្រឆាំង​ចិន មិនបាន​ពិគ្រោះ​យោបល់​ជាមួយ​អាស៊ាន​ឡើយ​ និពន្ធដោយ : ទេព អ៊ីវិសាល       July-12-2016, 10:51 am         328

សូមទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 010 299 377 - 012 900 132សិង្ហ​បុរី ថា នីតិវិធី​ហ្វីលីពីន​ប្រឆាំង​ចិន មិនបាន​ពិគ្រោះ​យោបល់​ជាមួយ​អាស៊ាន​ឡើយ​លោក Vivian Balakrishnan