មន្ទីរ​បរិស្ថាន​ខេត្តសៀមរាប​បញ្ជាក់ថា ឈ្មោះ អឿ​ត អាង មិនមែនជា​មន្ត្រី​របស់​ខ្លួន​ និពន្ធដោយ : ថ្មីៗ       July-12-2016, 11:49 am         424

សូមទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 010 299 377 - 012 900 132មន្ទីរ​បរិស្ថាន​ខេត្តសៀមរាប​បញ្ជាក់ថា ឈ្មោះ អឿ​ត អាង មិនមែនជា​មន្ត្រី​របស់​ខ្លួន​អឿត អាង ដែល​ត្រូវ​បាន​អះអាងថា ជាឈ្មោះពិត​របស់ ជួប សម្លាប់។ ប្រភព​រូបថត ហ្វេសប៊ុក But Buntenh