​ទស្សនា​រូបថត​​ថត​ដោយ​ iPhone ជាប់​​ចំណាត់​ថ្នាក់​លេខ​មួយ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​ ២០១៦

កម្មវិធីប្រកួតប្រជែងថតរូប iPhone Photography Awards ជាកម្មវិធីដែលប្រព្រឹត្តឡើងតាំងពីឆ្នាំ ២០០៧។ នៅឆ្នាំនេះមានអ្នកថតរូបចំនួន ១៣៩ ជុំវិញពិភពលោក បានដាក់បញ្ចូលរូបថតរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រកួតប្រជែង។

​ទស្សនា​រូបថត​​ថត​ដោយ​ iPhone ជាប់​​ចំណាត់​ថ្នាក់​លេខ​មួយ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​ ២០១៦

រូបថតជាប់ជយលាភី iPhone Photography Awards ២០១៦

រូបថតដែលទទួលបានរង្វាន់ធំក្នុងឆ្នាំនេះមានឈ្មោះថា “The Man and the Eagle” ជាស្នាដៃរបស់អ្នកថតរូបឈ្មោះ Siyuan Niu វ័យ ៣៦ ឆ្នាំ មកពីតំបន់ Xinjiang ប្រទេសចិន។

ខាងក្រោមជារូបថតចំណាត់ថ្នាក់លេខមួយប្រចាំផ្នែកនីមួយៗ៖

@ អ្នកថតរូបប្រចាំឆ្នាំ

​ទស្សនា​រូបថត​​ថត​ដោយ​ iPhone ជាប់​​ចំណាត់​ថ្នាក់​លេខ​មួយ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​ ២០១៦

ស្នាដៃរបស់ Patryk Kuleta មកពីប្រទេសប៉ូឡូញ

@ អរូបី

​ទស្សនា​រូបថត​​ថត​ដោយ​ iPhone ជាប់​​ចំណាត់​ថ្នាក់​លេខ​មួយ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​ ២០១៦

 ស្នាដៃរបស់ Jiayu Ma មកពីសហរដ្ឋអាមេរិក

@ សត្វ

​ទស្សនា​រូបថត​​ថត​ដោយ​ iPhone ជាប់​​ចំណាត់​ថ្នាក់​លេខ​មួយ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​ ២០១៦

ស្នាដៃរបស់ Erica Wu មកពីសហរដ្ឋអាមេរិក

@ ស្ថាបត្យកម្ម

​ទស្សនា​រូបថត​​ថត​ដោយ​ iPhone ជាប់​​ចំណាត់​ថ្នាក់​លេខ​មួយ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​ ២០១៦

ស្នាដៃរបស់ Jian Wang មកពីប្រទេសចិន

@ កូនក្មេង

​ទស្សនា​រូបថត​​ថត​ដោយ​ iPhone ជាប់​​ចំណាត់​ថ្នាក់​លេខ​មួយ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​ ២០១៦

ស្នាដៃរបស់ K K មកពីប្រទេសចិន

@ ផ្កា

​ទស្សនា​រូបថត​​ថត​ដោយ​ iPhone ជាប់​​ចំណាត់​ថ្នាក់​លេខ​មួយ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​ ២០១៦

ស្នាដៃរបស់ Lone Bjørn មកពីប្រទេសស្វីស

@ ចំណីអាហារ

​ទស្សនា​រូបថត​​ថត​ដោយ​ iPhone ជាប់​​ចំណាត់​ថ្នាក់​លេខ​មួយ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​ ២០១៦

ស្នាដៃរបស់ Andrew Montgomery មកពីចក្រភពអង់គ្លេស

@ ទេសភាព

​ទស្សនា​រូបថត​​ថត​ដោយ​ iPhone ជាប់​​ចំណាត់​ថ្នាក់​លេខ​មួយ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​ ២០១៦

ស្នាដៃរបស់ Vasco Galhardo Simoes មកពីព័រទុយហ្គាល់

@ Lifestyle

​ទស្សនា​រូបថត​​ថត​ដោយ​ iPhone ជាប់​​ចំណាត់​ថ្នាក់​លេខ​មួយ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​ ២០១៦
ស្នាដៃរបស់ Yuki Cheung មកពីហុងកុង

@ ធម្មជាតិ

​ទស្សនា​រូបថត​​ថត​ដោយ​ iPhone ជាប់​​ចំណាត់​ថ្នាក់​លេខ​មួយ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​ ២០១៦

ស្នាដៃរបស់ Junfeng Wang មកពីប្រទេសចិន

@ ព័ត៌មាន/ព្រឹត្តិការណ៍

​ទស្សនា​រូបថត​​ថត​ដោយ​ iPhone ជាប់​​ចំណាត់​ថ្នាក់​លេខ​មួយ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​ ២០១៦
ស្នាដៃរបស់ Loulou d’Aki មកពីប្រទេសស៊ុយអែត

@ ផ្សេងៗ

​ទស្សនា​រូបថត​​ថត​ដោយ​ iPhone ជាប់​​ចំណាត់​ថ្នាក់​លេខ​មួយ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​ ២០១៦

ស្នាដៃរបស់ Kevin Casey មកពីប្រទេសអូស្ត្រាលី

@ Panorama

​ទស្សនា​រូបថត​​ថត​ដោយ​ iPhone ជាប់​​ចំណាត់​ថ្នាក់​លេខ​មួយ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​ ២០១៦

ស្នាដៃរបស់ Glenn Homann មកពីប្រទេសអូស្ត្រាលី

@ មនុស្ស

​ទស្សនា​រូបថត​​ថត​ដោយ​ iPhone ជាប់​​ចំណាត់​ថ្នាក់​លេខ​មួយ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​ ២០១៦

ស្នាដៃរបស់ Xia Zhenkai មកពីប្រទេសចិន

@ Portrait

​ទស្សនា​រូបថត​​ថត​ដោយ​ iPhone ជាប់​​ចំណាត់​ថ្នាក់​លេខ​មួយ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​ ២០១៦

ស្នាដៃរបស់ Elaine Taylor មកពីចក្រភពអង់គ្លេស

@ រដូវ

​ទស្សនា​រូបថត​​ថត​ដោយ​ iPhone ជាប់​​ចំណាត់​ថ្នាក់​លេខ​មួយ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​ ២០១៦

ស្នាដៃរបស់ Valencia Tom មកពីសហរដ្ឋអាមេរិក

@ Still Life

​ទស្សនា​រូបថត​​ថត​ដោយ​ iPhone ជាប់​​ចំណាត់​ថ្នាក់​លេខ​មួយ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​ ២០១៦

ស្នាដៃរបស់ Wen Qi មកពីប្រទេសចិន

@ ព្រះអាទិត្យលិច

​ទស្សនា​រូបថត​​ថត​ដោយ​ iPhone ជាប់​​ចំណាត់​ថ្នាក់​លេខ​មួយ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​ ២០១៦
ស្នាដៃរបស់ Nicky Ryan មកពីប្រទេសអូស្ត្រាលី

@ ការធ្វើដំណើរ

​ទស្សនា​រូបថត​​ថត​ដោយ​ iPhone ជាប់​​ចំណាត់​ថ្នាក់​លេខ​មួយ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​ ២០១៦

ស្នាដៃរបស់ Fugen Xiao មកពីប្រទេសចិន

@ ដើមឈើ

​ទស្សនា​រូបថត​​ថត​ដោយ​ iPhone ជាប់​​ចំណាត់​ថ្នាក់​លេខ​មួយ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​ ២០១៦

ស្នាដៃរបស់ Victor Kintanar មកពីហ្វីលីពីន

ប្រែសម្រួល៖ sabay (ហៃ សុខហេង)
ប្រភព៖ PetaPixel

  • ​ទស្សនា​រូបថត​​ថត​ដោយ​ iPhone ជាប់​​ចំណាត់​ថ្នាក់​លេខ​មួយ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​ ២០១៦已关闭评论
  • 9 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/07/12  Category:ជីវិតនិងសង្គម
Tags: