បក្ស​ចម្រុះ​កាន់​អំណាច​នៅ​អូស្ដ្រាលី​ឈ្នះ​បាន​៧៦​កៅអី​គ្រប់​គ្រាន់​សម្រាប់​បង្កើត​រដ្ឋាភិបាល​ខ្លួន​ឯង​

លោក​ស្រី Anne Aly ពី​គណបក្ស​ Labor ដែល​ជា​បក្ស​ប្រឆាំង​នៅ​អូស្ដ្រាលី​បាន​ក្លាយ​ទៅ​ជា​ស្ដ្រី​អូស្ដ្រាលី​កាន់​​អ៊ិស្លាម​ដំបូង​គេ​ដែល​បាន​ជាប់​ឆ្នោត​ជា​តំណាង​រាស្ដ្រ​ក្នុង​សភា​អូស្ដ្រាលី​។