រឿង​ថ្មី​របស់ កែវ នីសា ដាក់​បញ្ចាំង​នៅ​យប់​នេះ​ហើយ​

6 Videos


រឿងថ្មី ដែល កែវ នីសា សម្ងំថត អស់រយៈពេលប៉ុន្មានខែមកនេះ ត្រៀមនឹងដាក់បញ្ចាំងនៅក្នុងកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ បាយ័ន នៅវេលាម៉ោង8យប់នេះហើយ ។

P9

រឿង​ថ្មី​របស់ កែវ នីសា ដាក់​បញ្ចាំង​នៅ​យប់​នេះ​ហើយ​

រឿងថ្មី ដែល កែវ នីសា ថតនេះ មានចំណងជើងថា «បន្ទប់មនុស្សរស់ » ដោយនាងសម្តែងជាតួអង្គបែបបុរាណ សមទៅតាមទឹកមុខនិងចរិក ឫពាររបស់នាង ។ ទស្សនិកជនជាច្រើនកំពុងរងចាំមើលស្នាដៃថ្មី របស់ កែវ នីសា ។

រឿង​ថ្មី​របស់ កែវ នីសា ដាក់​បញ្ចាំង​នៅ​យប់​នេះ​ហើយ​

កែវ នីសា សង្ឃឹមថា រឿងថ្មីរបស់ខ្លួននឹងមានការគាំទ្រច្រើនពីសំណាក់ទស្សនិកជន បន្ទាប់ពីនាងបាត់មុខពី វិស័យសម្តែងមួយរយៈធំមក ។

រឿង​ថ្មី​របស់ កែវ នីសា ដាក់​បញ្ចាំង​នៅ​យប់​នេះ​ហើយ​

កែវ នីសា កម្រនឹងទទួលថតរឿងឲ្យផលិតកម្មផ្សេងៗណាស់ ភាគច្រើនរឿង ដែលនាងទទួលថតគឺឲ្យស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍បាយ័នតែប៉ុណ្ណោះ ។

រឿង​ថ្មី​របស់ កែវ នីសា ដាក់​បញ្ចាំង​នៅ​យប់​នេះ​ហើយ​

បច្ចុប្បន្ន កែវ នីសា គឺជាពិធីការីនីប្រចាំនៅក្នុងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ MyTVនិងទូរទស្សន៍ CNC ។ ក្រៅពីការងារ សិល្បៈនាងមានមុខរបររកស៊ីផ្ទាល់ខ្លួនមួយចំនួនទៀត ដូច្នេះហើយទើបនាងឧស្សាហ៍ចុះឡើងៗ ប្រទេសថៃ ៕ អាលីណា

រឿង​ថ្មី​របស់ កែវ នីសា ដាក់​បញ្ចាំង​នៅ​យប់​នេះ​ហើយ​
រឿង​ថ្មី​របស់ កែវ នីសា ដាក់​បញ្ចាំង​នៅ​យប់​នេះ​ហើយ​
រឿង​ថ្មី​របស់ កែវ នីសា ដាក់​បញ្ចាំង​នៅ​យប់​នេះ​ហើយ​
រឿង​ថ្មី​របស់ កែវ នីសា ដាក់​បញ្ចាំង​នៅ​យប់​នេះ​ហើយ​
រឿង​ថ្មី​របស់ កែវ នីសា ដាក់​បញ្ចាំង​នៅ​យប់​នេះ​ហើយ​