ឱកាស​ប្រឡង​ចូល​ជា​មន្ត្រី​​​ក្របខ័ណ្ឌ នៅ​​ទីស្ដីការ​គណៈរដ្ឋមន្ត្រី

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី បានប្រកាសជូនដំណឹង ស្ដីពីការជ្រើសរើសបេក្ខជន ជានិស្សិត និងមន្ត្រីរាជការទាំងពីរភេទ ចំនួន៧៣នាក់ ក្នុងប្រភេទក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល(ក) ឲ្យចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខ័ណ្ឌទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៦។
ឱកាស​ប្រឡង​ចូល​ជា​មន្ត្រី​​​ក្របខ័ណ្ឌ នៅ​​ទីស្ដីការ​គណៈរដ្ឋមន្ត្រី
យោងតាមសេចក្ដីជូនដំណឹង ប្រឡងជ្រើសរើសមន្ត្រី ក្នុងក្របខ័ណ្ឌទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីខាងលើ មានមុខជំនាញដូចខាងក្រោម៖

១- ជំនាញនីតិសាស្ត្រ និងរដ្ឋបាលសាធារណៈ ចំនួន៣៨នាក់
២- ជំនាញសេដ្ឋកិច្ច ហិរញ្ញវត្ថុ និងគណនេយ្យ ចំនួន១៥នាក់
៣- ជំនាញទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ ចំនួន១០នាក់
និង៤- ជំនាញព័ត៌មានវិទ្យា ចំនួន១០នាក់។

ព័ត៌មានលម្អិត សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងដូចខាងក្រោម៖
ឱកាស​ប្រឡង​ចូល​ជា​មន្ត្រី​​​ក្របខ័ណ្ឌ នៅ​​ទីស្ដីការ​គណៈរដ្ឋមន្ត្រី

ប្រភព៖ kqube

  • ឱកាស​ប្រឡង​ចូល​ជា​មន្ត្រី​​​ក្របខ័ណ្ឌ នៅ​​ទីស្ដីការ​គណៈរដ្ឋមន្ត្រី已关闭评论
  • 11 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/07/12  Category:ជីវិតនិងសង្គម
Tags: