មន្ទីរ​សង្គមកិច្ច​រាជ​ធានី​​ភ្នំពេញ​ ចេញ​លិខិត​​បំភ្លឺ​

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ លិខិត​​បំភ្លឺ​របស់​មន្ទីរ​សង្គមកិច្ច​រាជ​ធានី​​ភ្នំពេញ បាន​ជម្រាប​​ជូន​អភិបាល​​រាជធានី​​ភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី​១២ កក្កដា ២០១៦​នេះ ពាក់​ព័ន្ធ​​ទៅ​នឹង​​ករណី​ជន​អនាថា ឬ​អ្នក​សុំទាន​រត់​ចេញពី​​មជ្ឈមណ្ឌល​សំចត​សង្គមកិច្ច​រាជ​ធានី​ភ្នំពេញ ហៅ «​មណ្ឌល​ព្រៃ​ស្ពឺ​»

លិខិត​​មានដូច​ខាងក្រោម​នេះ ៖