តារាភាពយន្ត​កូរ៉េ លោក រ៉េ​ន ជួប​ការបរាជ័យ​ជា​លើកដំបូង

តារាភាពយន្ត​កូរ៉េ​និង​ជា​តារាចម្រៀង​ដ៏​ល្បី គឺ​លោក រ៉េ​ន បាន​ជួប​ការបរាជ័យ​នៅក្នុង​ជីវិត​ជាតា​រា ជា​លើកដំបូង​។​ ​លោក រ៉េ​ន ត្រូវបាន​គេ​ដឹងថា បាន​ជួប​បរាជ័យ​នៅក្នុង​ពេលដែល​លោក​បាន​ចូលរួម​សម្តែង​នៅក្នុង​រឿង​មួយ​ដែលមាន​ចំណងជើង​ថា “Come Back Alive” ក្រោយ​ពេលដែល​គេ​បានដាក់​បញ្ចាំង​ជាមួយនឹង​រឿង​ប្រជែង​គ្ន