អស់ទាស់ ! លោកយាយ Fashion អាយុ ៨០ ឆ្នាំ​

6 Videos


រូបថតជាច្រើនរបស់លោកយាយអាយុ ៨០ ឆ្នាំក្នុងឈុតសម្លៀកបំពាក់បែបទាន់សម័យ បានទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍បណ្តាអ្នកលេងអ៊ីនធឺរណេតជាច្រើន ។

P9

អស់ទាស់ ! លោកយាយ Fashion អាយុ ៨០ ឆ្នាំ​

លោកយាយមានឈ្មោះក្រៅ Lin មានស្រុកកំណើតនៅ Shenyang បានធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងក្នុងបណ្តាញអ៊ីនធឺរណេត ហើយចំពោះមូលហេតុវិញ លោកយាយក៏បានប្រាប់ដែរថា ដោយសារតែនេះជាចំណង់ចំណូលចិត្តគាត់ ហើយទោះបីជាមានអ្នកមិនពេញចិត្តក៏ដោយ ក៏គាត់នៅតែចង់ធ្វើវាដែរ ស្របពេលដែលគាត់នៅមានកម្លាំង ។

ចង់ដឹងថា លោកយាយស្រស់ស្អាតយ៉ាងណានោះ សូមទស្សនារូបថតខាងក្រោម ៖
ថាវរិទ្ធ (ប្រភព ៖ សៀងហៃ អ៊ីស)

អស់ទាស់ ! លោកយាយ Fashion អាយុ ៨០ ឆ្នាំ​
អស់ទាស់ ! លោកយាយ Fashion អាយុ ៨០ ឆ្នាំ​
អស់ទាស់ ! លោកយាយ Fashion អាយុ ៨០ ឆ្នាំ​
អស់ទាស់ ! លោកយាយ Fashion អាយុ ៨០ ឆ្នាំ​
អស់ទាស់ ! លោកយាយ Fashion អាយុ ៨០ ឆ្នាំ​
អស់ទាស់ ! លោកយាយ Fashion អាយុ ៨០ ឆ្នាំ​
អស់ទាស់ ! លោកយាយ Fashion អាយុ ៨០ ឆ្នាំ​
អស់ទាស់ ! លោកយាយ Fashion អាយុ ៨០ ឆ្នាំ​
អស់ទាស់ ! លោកយាយ Fashion អាយុ ៨០ ឆ្នាំ​