២០​សន្លឹក​​​បច្ចេកទេស​ថតរូប Pre-Wedding ​​​ប្លែក​ៗ​​​​ជា​មួយ​វត្ថុ​តូច​ៗ

​​​​​​​​​​​អ្នក​ថត​រូប​ជនជាតិ​​ថៃ​​លោក​ Ekkachai Saelow ​​​​មាន​ចំណង់​ចំណូល​ចិត្ត​ខាង​ថត​​រូប​ Pre-Wedding ​​​​​ឬ​គូស្នេហ៍​​​​​ ​មក​ផ្ទឹម​​​ជាមួយ​វត្ថុ​​តូច​ៗ ​​កំពុង​ទទួល​ការ​​ចាប់​អារម្មណ៍​​​​​​​​​ពី​​​​​​​គេហទំព័រ​​​​​​​​បរទេស​ Borepanda។

​​​

២០​សន្លឹក​​​បច្ចេកទេស​ថតរូប Pre-Wedding ​​​ប្លែក​ៗ​​​​ជា​មួយ​វត្ថុ​តូច​ៗ

 

 

លោក​​បាន​​​​ថត​​រូប​​​​​គូស្នេហ៍​​​​ កាត់​​​​​រូប​មនុស្ស​ពី​រូបថត​ដើម ​រួច​យក​មក​ដាក់​​ផ្ទឹម​ជាមួយ​​​​សត្វតូច​ៗ​​ ឬលើ​​​វត្ថុ​តូច​​ៗ​​ ដែល​​គ្រប់​គ្នា​មើល​ទៅ​​​គួរ​ប្លែក​អារម្មណ៍​។ សូម​ទស្សនា​​កម្រង​រូប​ភាព​​ខាង​ក្រោម៖

 

២០​សន្លឹក​​​បច្ចេកទេស​ថតរូប Pre-Wedding ​​​ប្លែក​ៗ​​​​ជា​មួយ​វត្ថុ​តូច​ៗ

 

២០​សន្លឹក​​​បច្ចេកទេស​ថតរូប Pre-Wedding ​​​ប្លែក​ៗ​​​​ជា​មួយ​វត្ថុ​តូច​ៗ

 

២០​សន្លឹក​​​បច្ចេកទេស​ថតរូប Pre-Wedding ​​​ប្លែក​ៗ​​​​ជា​មួយ​វត្ថុ​តូច​ៗ

 

២០​សន្លឹក​​​បច្ចេកទេស​ថតរូប Pre-Wedding ​​​ប្លែក​ៗ​​​​ជា​មួយ​វត្ថុ​តូច​ៗ

 

២០​សន្លឹក​​​បច្ចេកទេស​ថតរូប Pre-Wedding ​​​ប្លែក​ៗ​​​​ជា​មួយ​វត្ថុ​តូច​ៗ

 

២០​សន្លឹក​​​បច្ចេកទេស​ថតរូប Pre-Wedding ​​​ប្លែក​ៗ​​​​ជា​មួយ​វត្ថុ​តូច​ៗ

 

២០​សន្លឹក​​​បច្ចេកទេស​ថតរូប Pre-Wedding ​​​ប្លែក​ៗ​​​​ជា​មួយ​វត្ថុ​តូច​ៗ

 

២០​សន្លឹក​​​បច្ចេកទេស​ថតរូប Pre-Wedding ​​​ប្លែក​ៗ​​​​ជា​មួយ​វត្ថុ​តូច​ៗ

 

២០​សន្លឹក​​​បច្ចេកទេស​ថតរូប Pre-Wedding ​​​ប្លែក​ៗ​​​​ជា​មួយ​វត្ថុ​តូច​ៗ

 

២០​សន្លឹក​​​បច្ចេកទេស​ថតរូប Pre-Wedding ​​​ប្លែក​ៗ​​​​ជា​មួយ​វត្ថុ​តូច​ៗ

 

២០​សន្លឹក​​​បច្ចេកទេស​ថតរូប Pre-Wedding ​​​ប្លែក​ៗ​​​​ជា​មួយ​វត្ថុ​តូច​ៗ

 

២០​សន្លឹក​​​បច្ចេកទេស​ថតរូប Pre-Wedding ​​​ប្លែក​ៗ​​​​ជា​មួយ​វត្ថុ​តូច​ៗ

 

២០​សន្លឹក​​​បច្ចេកទេស​ថតរូប Pre-Wedding ​​​ប្លែក​ៗ​​​​ជា​មួយ​វត្ថុ​តូច​ៗ

 

២០​សន្លឹក​​​បច្ចេកទេស​ថតរូប Pre-Wedding ​​​ប្លែក​ៗ​​​​ជា​មួយ​វត្ថុ​តូច​ៗ

 

២០​សន្លឹក​​​បច្ចេកទេស​ថតរូប Pre-Wedding ​​​ប្លែក​ៗ​​​​ជា​មួយ​វត្ថុ​តូច​ៗ

 

២០​សន្លឹក​​​បច្ចេកទេស​ថតរូប Pre-Wedding ​​​ប្លែក​ៗ​​​​ជា​មួយ​វត្ថុ​តូច​ៗ

 

២០​សន្លឹក​​​បច្ចេកទេស​ថតរូប Pre-Wedding ​​​ប្លែក​ៗ​​​​ជា​មួយ​វត្ថុ​តូច​ៗ

 

២០​សន្លឹក​​​បច្ចេកទេស​ថតរូប Pre-Wedding ​​​ប្លែក​ៗ​​​​ជា​មួយ​វត្ថុ​តូច​ៗ

 

២០​សន្លឹក​​​បច្ចេកទេស​ថតរូប Pre-Wedding ​​​ប្លែក​ៗ​​​​ជា​មួយ​វត្ថុ​តូច​ៗ

 

២០​សន្លឹក​​​បច្ចេកទេស​ថតរូប Pre-Wedding ​​​ប្លែក​ៗ​​​​ជា​មួយ​វត្ថុ​តូច​ៗ

 

ចុចអាន៖ ធ្លាប់​ប្រទះ​ឃើញ​​រូបថត​ Pre-wedding​ ប្លែក​ៗ​ទាំង​នេះ​ទេ?

ចុចអាន៖ Pre-Wedding នារី​ស្រុក​ស្រែ​និង​ជន​បរទេស​ទទួល​ការ​ចាប់​អារម្មណ៍​ខ្លាំង​នៅ​ថៃ

 

ប្រែ​សម្រួល៖ ឡេង ភារុណ
ប្រភព៖ Boredpanda