រូបថតអាពាហ៍ពិពាហ៍ច្នៃប្រឌិតថ្មី មនុស្សធំក្លាយជាតូចដូចស្រមោច!

ការរៀបការគឺជាពិធីមួយដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់កម្លោះក្រមុំមួយគូដែលស្រឡាញ់ និងចង់កសាងក្រុមគ្រួសារមួយរួមគ្នា។ ការថតរូបមង្គលការក៏ជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់ជីវិតគូស្នេហ៍ផងដែរ ព្រោះវាគឺជាភស្តុតាង ក៏ដូចជាចំណងដៃអនុស្សាវរីយ៍មួយដែលជួយរំលឹកដល់ស្វាមីភរិយាឱ្យចងចាំនូវថ្ងៃដ៏ពិសេសរបស់ពួកគេ។ ដោយយល់ឃើញពីសារសំខាន់របស់វា ជាងថតរូបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជនជាតិថៃម្នាក់ឈ្មោះ អ៊ីកកាឆាយ សាឡូ (Ekkachai Saelow) បានបង្កើតនូវគំនិតច្នៃប្រឌិតមួយ ដោយគាត់ថតរូបកូនកម្លោះកូនក្រមុំ ហើយយកទៅកាត់តធ្វើដូចជាមនុស្សទាំងនោះស្ថិតក្នុងពិភពលោករបស់យក្សាអញ្ចឹង។ វាគឺជាគំនិតច្នៃប្រឌិតថ្មីមួយដែលអាចធ្វើឱ្យអតិថិជនទទួលអារម្មណ៍ថាប្លែក និងពិសេសជាងគេ។ តោះ ទស្សនាការកាត់តពោរពេញដោយភាពច្នៃប្រឌិតរបស់លោកនៅខាងក្រោមទាំងអស់គ្នា៖

រូបថតអាពាហ៍ពិពាហ៍ច្នៃប្រឌិតថ្មី មនុស្សធំក្លាយជាតូចដូចស្រមោច! រូបថតអាពាហ៍ពិពាហ៍ច្នៃប្រឌិតថ្មី មនុស្សធំក្លាយជាតូចដូចស្រមោច! រូបថតអាពាហ៍ពិពាហ៍ច្នៃប្រឌិតថ្មី មនុស្សធំក្លាយជាតូចដូចស្រមោច! រូបថតអាពាហ៍ពិពាហ៍ច្នៃប្រឌិតថ្មី មនុស្សធំក្លាយជាតូចដូចស្រមោច! រូបថតអាពាហ៍ពិពាហ៍ច្នៃប្រឌិតថ្មី មនុស្សធំក្លាយជាតូចដូចស្រមោច! រូបថតអាពាហ៍ពិពាហ៍ច្នៃប្រឌិតថ្មី មនុស្សធំក្លាយជាតូចដូចស្រមោច! រូបថតអាពាហ៍ពិពាហ៍ច្នៃប្រឌិតថ្មី មនុស្សធំក្លាយជាតូចដូចស្រមោច! រូបថតអាពាហ៍ពិពាហ៍ច្នៃប្រឌិតថ្មី មនុស្សធំក្លាយជាតូចដូចស្រមោច! រូបថតអាពាហ៍ពិពាហ៍ច្នៃប្រឌិតថ្មី មនុស្សធំក្លាយជាតូចដូចស្រមោច! រូបថតអាពាហ៍ពិពាហ៍ច្នៃប្រឌិតថ្មី មនុស្សធំក្លាយជាតូចដូចស្រមោច! រូបថតអាពាហ៍ពិពាហ៍ច្នៃប្រឌិតថ្មី មនុស្សធំក្លាយជាតូចដូចស្រមោច! រូបថតអាពាហ៍ពិពាហ៍ច្នៃប្រឌិតថ្មី មនុស្សធំក្លាយជាតូចដូចស្រមោច! រូបថតអាពាហ៍ពិពាហ៍ច្នៃប្រឌិតថ្មី មនុស្សធំក្លាយជាតូចដូចស្រមោច! រូបថតអាពាហ៍ពិពាហ៍ច្នៃប្រឌិតថ្មី មនុស្សធំក្លាយជាតូចដូចស្រមោច! រូបថតអាពាហ៍ពិពាហ៍ច្នៃប្រឌិតថ្មី មនុស្សធំក្លាយជាតូចដូចស្រមោច! រូបថតអាពាហ៍ពិពាហ៍ច្នៃប្រឌិតថ្មី មនុស្សធំក្លាយជាតូចដូចស្រមោច! រូបថតអាពាហ៍ពិពាហ៍ច្នៃប្រឌិតថ្មី មនុស្សធំក្លាយជាតូចដូចស្រមោច! រូបថតអាពាហ៍ពិពាហ៍ច្នៃប្រឌិតថ្មី មនុស្សធំក្លាយជាតូចដូចស្រមោច! រូបថតអាពាហ៍ពិពាហ៍ច្នៃប្រឌិតថ្មី មនុស្សធំក្លាយជាតូចដូចស្រមោច! រូបថតអាពាហ៍ពិពាហ៍ច្នៃប្រឌិតថ្មី មនុស្សធំក្លាយជាតូចដូចស្រមោច!

ប្រភព៖ mohameas

  • រូបថតអាពាហ៍ពិពាហ៍ច្នៃប្រឌិតថ្មី មនុស្សធំក្លាយជាតូចដូចស្រមោច!已关闭评论
  • 1 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/07/13  Category:ជីវិតនិងសង្គម
Tags: