​​កម្រង​រូប​ភាព​ AFF U16 ពីរ​គូ​នៅ​ស្តាត​អូឡាំពិក​ម្សិល​មិញ​

​​ពាន​រង្វាន់​​ AFF U-16 Championship 2016 ​​ក្នុង​ពូល A ​​ឆ្លង​កាត់​បាន​២​ប្រកួត​​​​ហើយ​ ដោយ​កាល​ពី​ម្សិល​មិញ​នេះ ក្រុម​​ U16 វៀតណាម លត់​អូស្ត្រាលី ​៣-០​ខណៈ​​​ U16 មីយ៉ាន់ម៉ា ​បំបាក់​​ U16 សិង្ហបុរី ៤-១ និងU16 ​​ហ្វីលីពីន ស្មើ U16 ម៉ាឡេស៊ី ២-២។ ​ការ​​ប្រកួត​ទាំង​បី​គូ​​ធ្វើ​ឡើង​​នៅ​​ទីលាន​ស្តាត​អូឡាំពិក​។ ​​ Sabay​ ​សូម​​​បង្ហាញ​​​រូប​ភាព​ស្រស់​ស្អាត​​ពីរ​គូ​គឺ​ U16 អូស្រា្តលី ប៉ះ​​U16 វៀតណាម និង​ មីយ៉ាន់ម៉ា ប៉ះ​​ សិង្ហបុរី ៕

 

​​កម្រង​រូប​ភាព​ AFF U16 ពីរ​គូ​នៅ​ស្តាត​អូឡាំពិក​ម្សិល​មិញ​

 

​​កម្រង​រូប​ភាព​ AFF U16 ពីរ​គូ​នៅ​ស្តាត​អូឡាំពិក​ម្សិល​មិញ​

 

​​កម្រង​រូប​ភាព​ AFF U16 ពីរ​គូ​នៅ​ស្តាត​អូឡាំពិក​ម្សិល​មិញ​

 

​​កម្រង​រូប​ភាព​ AFF U16 ពីរ​គូ​នៅ​ស្តាត​អូឡាំពិក​ម្សិល​មិញ​

 

​​កម្រង​រូប​ភាព​ AFF U16 ពីរ​គូ​នៅ​ស្តាត​អូឡាំពិក​ម្សិល​មិញ​

 U16 អូស្តា្រលី

 

​​កម្រង​រូប​ភាព​ AFF U16 ពីរ​គូ​នៅ​ស្តាត​អូឡាំពិក​ម្សិល​មិញ​

 U16 វៀតណាម

 

​​កម្រង​រូប​ភាព​ AFF U16 ពីរ​គូ​នៅ​ស្តាត​អូឡាំពិក​ម្សិល​មិញ​

 

​​កម្រង​រូប​ភាព​ AFF U16 ពីរ​គូ​នៅ​ស្តាត​អូឡាំពិក​ម្សិល​មិញ​

 

​​កម្រង​រូប​ភាព​ AFF U16 ពីរ​គូ​នៅ​ស្តាត​អូឡាំពិក​ម្សិល​មិញ​

 

​​កម្រង​រូប​ភាព​ AFF U16 ពីរ​គូ​នៅ​ស្តាត​អូឡាំពិក​ម្សិល​មិញ​

 

​​កម្រង​រូប​ភាព​ AFF U16 ពីរ​គូ​នៅ​ស្តាត​អូឡាំពិក​ម្សិល​មិញ​

 

​​កម្រង​រូប​ភាព​ AFF U16 ពីរ​គូ​នៅ​ស្តាត​អូឡាំពិក​ម្សិល​មិញ​

 

​​កម្រង​រូប​ភាព​ AFF U16 ពីរ​គូ​នៅ​ស្តាត​អូឡាំពិក​ម្សិល​មិញ​

 

​​កម្រង​រូប​ភាព​ AFF U16 ពីរ​គូ​នៅ​ស្តាត​អូឡាំពិក​ម្សិល​មិញ​

 

​​កម្រង​រូប​ភាព​ AFF U16 ពីរ​គូ​នៅ​ស្តាត​អូឡាំពិក​ម្សិល​មិញ​

 

​​កម្រង​រូប​ភាព​ AFF U16 ពីរ​គូ​នៅ​ស្តាត​អូឡាំពិក​ម្សិល​មិញ​

 

​​កម្រង​រូប​ភាព​ AFF U16 ពីរ​គូ​នៅ​ស្តាត​អូឡាំពិក​ម្សិល​មិញ​

 

​​កម្រង​រូប​ភាព​ AFF U16 ពីរ​គូ​នៅ​ស្តាត​អូឡាំពិក​ម្សិល​មិញ​

 

​​កម្រង​រូប​ភាព​ AFF U16 ពីរ​គូ​នៅ​ស្តាត​អូឡាំពិក​ម្សិល​មិញ​

 

​​កម្រង​រូប​ភាព​ AFF U16 ពីរ​គូ​នៅ​ស្តាត​អូឡាំពិក​ម្សិល​មិញ​

 U16 មីយ៉ាន់ម៉ា

 

​​កម្រង​រូប​ភាព​ AFF U16 ពីរ​គូ​នៅ​ស្តាត​អូឡាំពិក​ម្សិល​មិញ​

 U16 សិង្ហបុរី

 

​​កម្រង​រូប​ភាព​ AFF U16 ពីរ​គូ​នៅ​ស្តាត​អូឡាំពិក​ម្សិល​មិញ​

 

​​កម្រង​រូប​ភាព​ AFF U16 ពីរ​គូ​នៅ​ស្តាត​អូឡាំពិក​ម្សិល​មិញ​

 

​​កម្រង​រូប​ភាព​ AFF U16 ពីរ​គូ​នៅ​ស្តាត​អូឡាំពិក​ម្សិល​មិញ​

 

​​កម្រង​រូប​ភាព​ AFF U16 ពីរ​គូ​នៅ​ស្តាត​អូឡាំពិក​ម្សិល​មិញ​

 

​​កម្រង​រូប​ភាព​ AFF U16 ពីរ​គូ​នៅ​ស្តាត​អូឡាំពិក​ម្សិល​មិញ​

 

​​កម្រង​រូប​ភាព​ AFF U16 ពីរ​គូ​នៅ​ស្តាត​អូឡាំពិក​ម្សិល​មិញ​

 

​​កម្រង​រូប​ភាព​ AFF U16 ពីរ​គូ​នៅ​ស្តាត​អូឡាំពិក​ម្សិល​មិញ​

 

​​កម្រង​រូប​ភាព​ AFF U16 ពីរ​គូ​នៅ​ស្តាត​អូឡាំពិក​ម្សិល​មិញ​

 

​​កម្រង​រូប​ភាព​ AFF U16 ពីរ​គូ​នៅ​ស្តាត​អូឡាំពិក​ម្សិល​មិញ​

 

​​កម្រង​រូប​ភាព​ AFF U16 ពីរ​គូ​នៅ​ស្តាត​អូឡាំពិក​ម្សិល​មិញ​

 

​​កម្រង​រូប​ភាព​ AFF U16 ពីរ​គូ​នៅ​ស្តាត​អូឡាំពិក​ម្សិល​មិញ​

អត្ថបទ៖ ស្រី សុវណ្ណដារ៉ា​​​​