ស្ថាប័ន​ជាង​៤០​ មកពី​អូស្ត្រាលី​ ចូលរួម​ពិព័រណ៍​ការសិក្សា​នៅ​អូស្ត្រាលី

ស្ថាប័ន​ជាង​៤០​ មកពី​អូស្ត្រាលី​ ចូលរួម​ពិព័រណ៍​ការសិក្សា​នៅ​អូស្ត្រាលីភ្នំពេញ ​៖ ​នៅ​សណ្ឋាគារ​សុខា​ភ្នំពេញ​ កាលពី​វេលា​ម៉ោង​៩​ព្រឹក ​ថ្ងៃ​ទី​១៣​ ខែ​កក្កដា ​ឆ្នាំ​២០១៦ IDP Education​ បាន​រៀបចំ​ពិព័រណ៍​ការសិក្សា​អូស្ត្រាលី​ប្រចាំ​២០១៦​ ដោយ​មានការ​ចូលរួម​ពី​ស្ថាប័ន​អប់រំ​មកពី​ប្រទេស​អូស្ត្រាលី​ប្រមាណ​៤០។ នេះ​គឺជា​លើក​ទី​១៣​ហើយ​សម្រាប់​ឆ្នាំនេះ ​ដែល​ពិព័រណ៍​នេះ​ផ្តល់​​វេទិកា​ដ៏​ល្អ​បំផុត​សម្រាប់​សិស្ស​ និស្សិត ​និង​អាណាព្យាបាល បាន​ធ្វើការ​ជួប​ផ្ទាល់​ជាមួយ​សាលា​សាកលវិទ្យាល័យ​នុង​ ស្ថាប័ន​អប់រំ​ល្បីៗ​មកពី​ទូទាំង​ប្រទេស​អូស្ត្រាលី​៕​

ស្ថាប័ន​ជាង​៤០​ មកពី​អូស្ត្រាលី​ ចូលរួម​ពិព័រណ៍​ការសិក្សា​នៅ​អូស្ត្រាលី
ស្ថាប័ន​ជាង​៤០​ មកពី​អូស្ត្រាលី​ ចូលរួម​ពិព័រណ៍​ការសិក្សា​នៅ​អូស្ត្រាលី

ស្ថាប័ន​ជាង​៤០​ មកពី​អូស្ត្រាលី​ ចូលរួម​ពិព័រណ៍​ការសិក្សា​នៅ​អូស្ត្រាលី

ស្ថាប័ន​ជាង​៤០​ មកពី​អូស្ត្រាលី​ ចូលរួម​ពិព័រណ៍​ការសិក្សា​នៅ​អូស្ត្រាលី