យ៉ាងម៉េចទៅវិញ បើមេដឹកនាំកំពូលៗ មានសក់បែបនេះ ?

គណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ marktaun បាន post រូបភាពរបស់មេដឹកនាំប្រទេសមហាអំណាចកំពូលៗជាច្រើនសន្លឹក ដែលត្រូវអ្នកជំនាញកម្មវិធីកែរូប បានកែសក់ដល់ពួកគាត់ ។ រូបទាំងនេះយើងយកតាមវេបសាយ 9gag.com និង បន្តពី kapook ហើយក៏មិនមែនមានចេតនាបង្អាប់ បង្ខូច ពួកគាត់ដែរ ។

យ៉ាងម៉េចទៅវិញ បើមេដឹកនាំកំពូលៗ មានសក់បែបនេះ ?

ប្រភពៈ matenak


Related Posts