ផ្លូវដែក​ត​ភ្ជាប់​កម្ពុជា​និង​ថៃ​នឹង​សង់​រួចរាល់​នៅ​អំឡុង​ខែវិច្ឆិកា​ឆ្នាំ​២០១៦

បន្ទាយមានជ័យ​៖ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​សាធារណការ​និង​ដឹកជញ្ជូន​បាន​មានប្រសាសន៍​ឲ្យ​ដឹងថា ផ្លូវដែក​ដែល​ត​ភ្ជាប់​កម្ពុជា​និង​ថៃ​គ្រោង​សង់​ឲ្យ​នៅ​អំឡុង​ខែវិច្ឆិការ​ឆ្នាំ​២០១៦ ដើម្បី​ឲ្យ​ដំណើរ​នៅ ដំណាក់​ទី​១​សម្រាប់​រថភ្លើង​គ្រោង​ដឹកទំនិញ​ពី ប្រទេស​ថៃ និង​សម្រាប់​ដឹក​ភ្ញៀវទេសចរ​ពី​ប្រទេស​សិង្ហ​បុរី​មក​ប្រទេស​