សកម្មភាព​​ជាប់​ចិត្ត​ U16 កម្ពុជា ឈ្នះ U16 ប៊្រុយណេ ល្ងាច​មិញ

សកម្មភាព​ពោរពេញ​ដោយ​បច្ចេកទេស និង​ថាមពល​របស់​​​ក្រុម​បាល់ទាត់​ជម្រើស​ជាតិ​​កម្ពុជា​​អាយុ​ក្រោម​១៦​ឆ្នាំ​​​​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​ពួក​គេ​ទទួល​ជ័យជម្នះ​ជាប់​គ្នា​២​ប្រកួត​ដើម្បី​មាន​៦​ពិន្ទុ​​ពេញ​សម្រាប់​​​ឈរ​លើ​កំពូល​តារាង​នៃ​ពូល B ជា​បណ្តោះ​អាសន្ន បន្ទាប់​ពី​យក​ឈ្នះ​ក្រុម​ជម្រើស​ជាតិ​​ប្រ៊ុយណេ​​អាយុ​១៦​ឆ្នាំ​ដោយ​លទ្ធផល​ ២-០ ​​ក្នុង​ពាន​រង្វាន់​ AFF U-16 Championship 2016 ​នៅ​ពហុ​កីឡដ្ឋាន​​ជាតិ​​​​ដែល​ទើប​បញ្ចប់​​កាល​ពី​ល្ងាច​មិញ។ ខាង​ក្រោម​ជា​សកម្មភាព​នៃ​ការ​ប្រកួត។

 

សកម្មភាព​​ជាប់​ចិត្ត​ U16 កម្ពុជា ឈ្នះ U16 ប៊្រុយណេ ល្ងាច​មិញ

 

សកម្មភាព​​ជាប់​ចិត្ត​ U16 កម្ពុជា ឈ្នះ U16 ប៊្រុយណេ ល្ងាច​មិញ

 

សកម្មភាព​​ជាប់​ចិត្ត​ U16 កម្ពុជា ឈ្នះ U16 ប៊្រុយណេ ល្ងាច​មិញ

 

សកម្មភាព​​ជាប់​ចិត្ត​ U16 កម្ពុជា ឈ្នះ U16 ប៊្រុយណេ ល្ងាច​មិញ

 

សកម្មភាព​​ជាប់​ចិត្ត​ U16 កម្ពុជា ឈ្នះ U16 ប៊្រុយណេ ល្ងាច​មិញ

 

សកម្មភាព​​ជាប់​ចិត្ត​ U16 កម្ពុជា ឈ្នះ U16 ប៊្រុយណេ ល្ងាច​មិញ

 

សកម្មភាព​​ជាប់​ចិត្ត​ U16 កម្ពុជា ឈ្នះ U16 ប៊្រុយណេ ល្ងាច​មិញ

 

សកម្មភាព​​ជាប់​ចិត្ត​ U16 កម្ពុជា ឈ្នះ U16 ប៊្រុយណេ ល្ងាច​មិញ

 

សកម្មភាព​​ជាប់​ចិត្ត​ U16 កម្ពុជា ឈ្នះ U16 ប៊្រុយណេ ល្ងាច​មិញ

 

សកម្មភាព​​ជាប់​ចិត្ត​ U16 កម្ពុជា ឈ្នះ U16 ប៊្រុយណេ ល្ងាច​មិញ

 

សកម្មភាព​​ជាប់​ចិត្ត​ U16 កម្ពុជា ឈ្នះ U16 ប៊្រុយណេ ល្ងាច​មិញ

 

សកម្មភាព​​ជាប់​ចិត្ត​ U16 កម្ពុជា ឈ្នះ U16 ប៊្រុយណេ ល្ងាច​មិញ

 

សកម្មភាព​​ជាប់​ចិត្ត​ U16 កម្ពុជា ឈ្នះ U16 ប៊្រុយណេ ល្ងាច​មិញ

 

សកម្មភាព​​ជាប់​ចិត្ត​ U16 កម្ពុជា ឈ្នះ U16 ប៊្រុយណេ ល្ងាច​មិញ

 

សកម្មភាព​​ជាប់​ចិត្ត​ U16 កម្ពុជា ឈ្នះ U16 ប៊្រុយណេ ល្ងាច​មិញ

 

សកម្មភាព​​ជាប់​ចិត្ត​ U16 កម្ពុជា ឈ្នះ U16 ប៊្រុយណេ ល្ងាច​មិញ

 

សកម្មភាព​​ជាប់​ចិត្ត​ U16 កម្ពុជា ឈ្នះ U16 ប៊្រុយណេ ល្ងាច​មិញ

 

អត្ថបទ៖ ជាន ចាន់រ៉ា