ព្រលឹម​ឡើង​មនុស្ស​ទៅ​ផ្សារ​កក​កុញ

ត្រឹម​ម៉ោង​ជាង​៦​ព្រឹក មនុស្ស​ម្នា​នាំ​គ្នា​ទៅ​ផ្សារ​ច្រើន​ទៅ​ហើយ ដោយ​មិន​រង់​ចាំ​ដល់​ម៉ោង​៨ ឬ​យូរ​ជាង​នេះ​ទេ ព្រោះ​គេ​គិត​ថា មក​ព្រឹក​បែប​នេះ​បាន​បន្លែ ផ្លែ​ឈើ​ថ្មី​ស្រស់​ៗ និង​ឆាប់​បាន​ទៅ​ផ្ទះ​ធ្វើ​ម្ហូប​ទាន់​ពេល​វេលា​ផង។

 

ព្រលឹម​ឡើង​មនុស្ស​ទៅ​ផ្សារ​កក​កុញ

 

ព្រលឹម​ឡើង​មនុស្ស​ទៅ​ផ្សារ​កក​កុញ

 

ព្រលឹម​ឡើង​មនុស្ស​ទៅ​ផ្សារ​កក​កុញ

 

 

អត្ថបទ៖ លឹម សុ​នា