ចំណូល​ពន្ធ​ក្នុង​ឆមាស​ទី​១​មាន​ជាង ៨០០​លាន​ដុល្លារ​ និពន្ធដោយ : ញ៉ុង​ ហេង       July-14-2016, 7:44 am         55

សូមទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 010 299 377 - 012 900 132ចំណូល​ពន្ធ​ក្នុង​ឆមាស​ទី​១​មាន​ជាង ៨០០​លាន​ដុល្លារ​