​ព្រះអាទិត្យ​ ​ចាប់ផ្តើមអស់​ពន្លឺ​

អង្គការ NASA ទើបប្រទះរឿងដ៏ចម្លែកមួយ ដោយបានរកឃើញតំបន់ងងឹតកើតឡើងលើផ្ទៃនៃព្រះអាទិត្យ។

​ព្រះអាទិត្យ​ ​ចាប់ផ្តើមអស់​ពន្លឺ​

NASA បានពន្យល់ថា តំបន់ងងឹតនេះ បានធ្វើឲ្យព្រះអាទិត្យ កាត់បន្ថយកម្ដៅ ហើយសម្រាប់ភពផែនដី អាចនឹងរងបាតុភូតចម្លែកមួយចំនួន តែមិនប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរនោះទេ។

NASA បន្ថែមថា តំបន់ងងឹតនេះ គេហៅថា coronal hole ជាបាតុភូតតារាសាស្ត្រ កើតឡើងនៅពេល ដង់ស៊ីតេដែនទំនាញព្រះអាទិត្យធ្លាក់ចុះ ដែលបណ្ដាលឲ្យផ្នែកខ្លះនៃភពនេះ (ដុំភ្លើង) អណ្ដែតចូលកាឡាក់ស៊ី។

ចំពោះការអណ្ដែត នៃបំណែកដុំភ្លើងរបស់ព្រះអាទិត្យ អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ កំពុងមានក្ដីបារម្មណ៍ ដោយដុំភ្លើងទាំងនោះ អាចប៉ះជាមួយ ផ្កាយរណបជាច្រើននៅទីនោះ៕

ប្រភព៖ sabay