មានដឹងអត់ថា iPhone 7 មានកម្លាំងថ្មប៉ុន្មាន mAh? មានចម្លើយ…

មានដឹងអត់ថា iPhone 7 មានកម្លាំងថ្មប៉ុន្មាន mAh? មានចម្លើយ...

ជារៀងរាល់ថ្ងៃមានព័ត៌មានច្រើនទាក់ទងនឹង iPhone 7 ជំនាន់ថ្មីរបស់ Apple ជំវិញនេះដែរយើងបានដឹងថា iPhone 7 ត្រួវបានក្រុមហ៊ុន បំពាក់នូវមុខងារជាច្រើនតាមរយៈបណ្តាយផ្សេងៗ ក្នុងថ្ងៃនេះយើងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីមួយតាមរយៈ idownloadblog បានចេញផ្សាយថា iPhone 7 នឹងបានបំពាក់នូវកម្លាំងថ្មីកាន់តែពិសេសជាង iPhone 6s ទៅទៀតរហូតដល់ 1,960 mAh នេះគឺជាកម្លាំងថ្មដែលសាកសមបំផុតជាមួយឈីបជំនាន់ថ្មី A10 ហើយនេះស៊ីថ្មកាន់តិចជាងឈីប A9 ជំនាន់មុន​ដែលបំពាក់នៅលើ 6s។

Image: មានដឹងអត់ថា iPhone 7 មានកម្លាំងថ្មប៉ុន្មាន mAh? មានចម្លើយ...

 • iPhone 7—1,960 mAh
 • iPhone 7 Plus—2,810 mAh
 • iPhone 6s—1,715 mAh
 • iPhone 6s Plus—2,750 mAh
 • iPhone 6—1,810 mAh
 • iPhone 6 Plus—2,910 mAh
 • iPhone 5s—1,500 mAh
 • Image: មានដឹងអត់ថា iPhone 7 មានកម្លាំងថ្មប៉ុន្មាន mAh? មានចម្លើយ...

  Image: មានដឹងអត់ថា iPhone 7 មានកម្លាំងថ្មប៉ុន្មាន mAh? មានចម្លើយ...

  Image: មានដឹងអត់ថា iPhone 7 មានកម្លាំងថ្មប៉ុន្មាន mAh? មានចម្លើយ...

  ---------------------------------------

  ដោយ: ខន សុខឡាយ

  ->->បើមានចម្ងល់ផ្សេងៗទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់
  ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS សូមចុច Join ទៅក្នុង Group
  iOSPlus
  មានដឹងអត់ថា iPhone 7 មានកម្លាំងថ្មប៉ុន្មាន mAh? មានចម្លើយ...

  ->->តាមដានជាមួយយើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃ តាមរយៈទំព័រ Facebook

  Sovann2.com
  មានដឹងអត់ថា iPhone 7 មានកម្លាំងថ្មប៉ុន្មាន mAh? មានចម្លើយ...

  ចុះថ្ងៃទី 14 ខែកក្កដា ឆ្នាំ 2016 ម៉ោង 11:00 ព្រឹក

  Sovann2

  ព័ត៌មានទូរស័ព្ទអាប់ដេតជារៀងរាល់ថ្ងៃ