កម្ពុជា​ផ្ដល់​ប័ណ្ណ​ស្នាក់នៅ រយ​:​ពេល​២​ឆ្នាំ ដល់​ជនជាតិ​វៀតណាម​ចំនួន​២២​នាក់​បន្ថែមទៀត​ និពន្ធដោយ : ថ្មីៗ       July-14-2016, 11:24 am         724

សូមទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 010 299 377 - 012 900 132កម្ពុជា​ផ្ដល់​ប័ណ្ណ​ស្នាក់នៅ រយ​:​ពេល​២​ឆ្នាំ ដល់​ជនជាតិ​វៀតណាម​ចំនួន​២២​នាក់​បន្ថែមទៀត​