រូបភាព​ផ្អែមល្ហែម ខាត់ សុ​ឃីម និង​ ស្វាមី​នៅ​សៀមរាប​

6 Videos


ប៉ុន្មានថ្ងៃនេះ ខាត់ សុឃីម បានចំណាយពេលវេលាដើរកំសាន្ត ជួបជុំគ្រួសារយ៉ាងសប្បាយរីករាយនៅឯទឹកដីខេត្ត សៀមរាប ។

P9

រូបភាព​ផ្អែមល្ហែម ខាត់ សុ​ឃីម និង​ ស្វាមី​នៅ​សៀមរាប​

មើលទៅ ខាត់ សុឃីម ពិតជាមានក្តីសុខខ្លាំងណាស់ ពេលបានដើរលេងជុំគ្រួសារ នាងថែមទាំងនិយាយថា «ពីរយប់បីថ្ងៃនៅខេត្តសៀមរាប ពិតជាសប្បាយជាមួយមនុស្សត្រូវចិត្ត កុំចំណាយលុយទៅស្រុកគេច្រើន ចាយនៅស្រុកយើង ក៏សប្បាយហើយអស់លុយតិច ឲ្យខ្មែរគ្នាយើងមែនទេ ? ចំណាយអស់៤លានរៀល មនុស្ស១១នាក់ គ្រាន់ដែរតើ»

ស្របពេលដែលដើរលេងនៅខេត្ត សៀមរាប អ្នកនាង ខាត់ សុឃីម ថែមទាំងបន់ស្រន់ថា «ផ្សងជួបអ្នករហូត កុំសង្ឃឹមថា គេចពីខ្ញុំបាន ទោះអ្នកកើតជាទឹក ក៏ខ្ញុំតាមកើតជាម៉ាស៊ីនធ្វើទឹកកកដែរ » ។ ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ ចំណងស្នេហ៍ អ្នកនាង ខាត់ សុឃីម និងស្វាមី កាន់តែផ្អែមល្ហែមនឹងគ្នាខ្លាំងឡើង រហូតធ្វើឲ្យអ្នកក្នុងនិងក្រៅសិល្បៈលាន់មាត់សរសើរគ្រប់គ្នា ។

សូមទស្សនារូបភាពផ្អែមល្ហែម ខាត់ សុឃីម និងស្វាមី នៅលើទឹកដីអង្គររយៈពេលពីរយប់ បីថ្ងៃ ៕ អាលីណា

រូបភាព​ផ្អែមល្ហែម ខាត់ សុ​ឃីម និង​ ស្វាមី​នៅ​សៀមរាប​
រូបភាព​ផ្អែមល្ហែម ខាត់ សុ​ឃីម និង​ ស្វាមី​នៅ​សៀមរាប​
រូបភាព​ផ្អែមល្ហែម ខាត់ សុ​ឃីម និង​ ស្វាមី​នៅ​សៀមរាប​
រូបភាព​ផ្អែមល្ហែម ខាត់ សុ​ឃីម និង​ ស្វាមី​នៅ​សៀមរាប​
រូបភាព​ផ្អែមល្ហែម ខាត់ សុ​ឃីម និង​ ស្វាមី​នៅ​សៀមរាប​
រូបភាព​ផ្អែមល្ហែម ខាត់ សុ​ឃីម និង​ ស្វាមី​នៅ​សៀមរាប​
រូបភាព​ផ្អែមល្ហែម ខាត់ សុ​ឃីម និង​ ស្វាមី​នៅ​សៀមរាប​
រូបភាព​ផ្អែមល្ហែម ខាត់ សុ​ឃីម និង​ ស្វាមី​នៅ​សៀមរាប​
រូបភាព​ផ្អែមល្ហែម ខាត់ សុ​ឃីម និង​ ស្វាមី​នៅ​សៀមរាប​
រូបភាព​ផ្អែមល្ហែម ខាត់ សុ​ឃីម និង​ ស្វាមី​នៅ​សៀមរាប​
រូបភាព​ផ្អែមល្ហែម ខាត់ សុ​ឃីម និង​ ស្វាមី​នៅ​សៀមរាប​
រូបភាព​ផ្អែមល្ហែម ខាត់ សុ​ឃីម និង​ ស្វាមី​នៅ​សៀមរាប​
រូបភាព​ផ្អែមល្ហែម ខាត់ សុ​ឃីម និង​ ស្វាមី​នៅ​សៀមរាប​
រូបភាព​ផ្អែមល្ហែម ខាត់ សុ​ឃីម និង​ ស្វាមី​នៅ​សៀមរាប​
រូបភាព​ផ្អែមល្ហែម ខាត់ សុ​ឃីម និង​ ស្វាមី​នៅ​សៀមរាប​